Coordinació amb els centres

Model de Sol·licitud de Programa de Formació (Versió Google Docs): CLICA AQUÍ

Model de Sol·licitud de Programa de Formació (Versió Word): CLICA AQUÍ

Model de Sol·licitud de Programa de Formació (Versió PDF): CLICA AQUÍ


Model de Memòria de la formació (Versió Google Docs): CLICA AQUÍ

Model de Memòria de la formació (Versió Word): CLICA AQUÍ

Model de Memòria de la formació (Versió PDF): CLICA AQUÍ


L’àmbit d’actuació del nostre CEP comprèn tota l’illa de Menorca.

El CEP desenvolupa la seva activitat oferint formació a més de 60 centres docents repartits de la següent manera:

21 centres públics d’educació infantil i primària (CEIP)

1 col·legi públic d’educació infantil (CEI)

7 institus públics d’educació secundària (IES)

3 escoles infantils concertades (CEI)

18 escoles infantils (EI)

7 centres concertats d’educació primària i ESO (CC)

2 centres d’educació de persones adultes (CEPA)

1 escola d’art

2 escola oficial d’idiomes (EOI)

1 conservatori de música

1 equip d’atenció primerenca (EAP)

1 equip d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP)

2 camps d’aprenentatge