Dotar a les educadores de coneixements musicals per aplicar a l’aula

Noemí Martinez, directora de l’EI Cap de Creus, ens explica el motu que va empènyer a tot el claustre a aprofundir en una área com la música.

L’interès de l’escola infantil Cap de Creus en poder aprofundir en la utilització de la música com recurs pedagògic de manera més global i integral ha estat la base de la formació en el centre que han dut a terme durant aquest curs. 

Convençudes que la música és la millor aliada per afavorir el desenvolupament cognitiu dels infants, les mestres del centre infantil han treballat per repensar la música al seu centre. 

Durant les sessions formatives han millorat la seva competència musical, han creat materials propis per musicar els diferents moments del dia de l’escola. S’han creat rúbriques d’observació dissenyades per les educadores per tal de poder avaluar l’impacte que els canvis introduïts han tingut segons el moment evolutiu dels infants. 

Treballant amb estructures cooperatives durant les sessions de pràctica reflexiva s’ha portat l’experiència a les aules i s’ha propiciat el feedback de les famílies. 

Seguim treballant per convertir la música en un dels trets d’identitat de l’escola.

Clica aquí per veure totes les publicacions de la REVISTA DIGITAL