Adaptació de les formacions CEP a un format telemàtic

Aquest curs, la situació viscuda en ha obligat a adaptar les formacions a un format telemàtic. Com ho hem fet? Ho expliquem aquí:

Aquest curs 2020-2021 des del CEP de Menorca hem adaptat les formacions a un format telemàtic. Per fer això hem utilitzat les mateixes eines que tenen els docents a l’aula; o sigui, l’entorn Google. Hem adaptat totes les formacions a un entorn virtual d’aprenentatge, que seria un classroom i, a partir d’allà, hem vehiculat la formació. A través del calendar, del Meet i altres eines hem anat convocant les reunions principals i, quan havíem de treballar en grups, també les secundàries. Les Apps de Google ofereixen la possibilitat de poder treballar cooperativament perquè es poden compartir tots els documents i, fins i tot, a l’hora de registrar les signatures ho fèiem a través dels formularis. Des del CEP som conscients que no és la millor opció per dur a terme una formació però és la millor forma que hem trobat per donar solució a les dificultats que teníem enguany per causa de la situació sanitària.

Clica aquí per veure totes les publicacions de la REVISTA DIGITAL