Reunions del CEP Menorca amb tots els centres educatius de l’illa

En el mes d’abril l’equip pedagògic del CEP va convocar  a tots els equips directius dels diferents centres educatius de Menorca (inclosos CEPAs, Conservatori, Escola d’Art, EOIs, EOEP i EAP) per concretar diferents aspectes de les formacions en centre: la figura del coordinador del centre i les funcions dels diferents agents que intervenen en les formacions en els centres (FeC). A aquestes reunions van seguir durant el mes de maig i inicis de juny les visites als mateixos centres per negociar les sol·licituds de formació i clarificar el model de formació competencial que marca el Pla Quadriennal 2020-2024 basat en la transferència i l’avaluació.

Clica aquí per veure totes les publicacions de la REVISTA DIGITAL