Sol·licitud i programa de FeC i FiC (Curs 2021-2022)

En el BOIB de 27 d’Abril de 2021 s’ha publicat la “Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i intercentres, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, amb l’assessorament dels centres de professorat de les Illes Balears”. La podeu consultar sencer clicant aquí.

Els programes de formació que s’oferten, tots assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears, són els següents:

  • Programes de formació en els centres i intercentres
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
  • Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits
  • Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar.

Totes les instruccions relatives a la formació permanent del professorat estan subjectes a les mesures que aprovi l’Administració per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació i des dels CEP es duran a terme les flexibilitzacions oportunes. 

Podeu descarregar-vos la sol·licitud aquí:

  • En aquest enllaç trobaràs el model de sol·licitud en format Word.
  • En aquest enllaç trobaràs el model de sol·licitud en format pdf.
  • En aquest enllaç trobaràs el model de sol·licitud en format document de google

Consulteu aquest document per conèixer tots els detalls: