Dades Fiscals CEP Menorca

Les dades fiscals del CEP DE MENORCA són les següents:

Centre de Professorat de Menorca 
CIF: S0718002I
C/ Mallorca, 67 
07760 Ciutadella