Tutorials Google Sites

1ª entrega – Selecció del tema

En aquesta primera entrega apendrem a localitzar els temes predefinits i customitzar-ne un.


2ª entrega – Elaboració de pàgines

En aquesta segona entrega apendrem a elaborar el menú del nostre site, en el què hi podem posar pàgines i subpàgines.


3ª entrega – Funcions Bàsiques

En aquesta tercera entrega apendrem a manipular les quatre funcions bàsiques que apareixen a la pestanya “insereix”. A la vegada també veurem com emfatitzar les diferents seccions del nostre “site”.