Programes de formació i innovació educativa i programes educatius (2021-2022)

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 26 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2021-2022 (BOIB núm. 56, de 29 d’abril), adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

1. Bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 13 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació, i procurant que es reparteixin els recursos de forma objectiva.

La major part d’aquests programes inclouen una fase de formació presencial o a distància, una fase d’aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència feta en el centre. A més, es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Els serveis de la DGPICE coordinadors de cada programa són:

a)     Servei de Normalització Lingüística i Formació:

 • Estades pedagògiques entre centres educatius
 • RobotIB 
 • Iemprèn Jove. En col·laboració amb l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).
 • Aprenentatge Servei (APS) a la Serra de Tramuntana. En col·laboració amb el Consorci Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca.
 • Acompanyament constructiu al pràcticum. En col·laboració amb la UIB.

b)     Servei d’Innovació Educativa:

 • Escacs a l’escola. En col·laboració amb la Federació Balear d’Escacs i la Unió de Cooperatives d’Ensenyament (UCTAIB).
 • Cooperació-Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora. En col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Direcció General de Cooperació.
 • Competència Comunicativa i Pla Lector
 • Map teatre. En col·laboració amb la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Direcció General de Cultura.
 • Tutories teatrals. En col·laboració amb el Teatre Principal de Palma.
 • Centres ecoambientals A. (Aquest programa té dues modalitats). En col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

c)      Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar :

 • Cap a la coeducació. Finançat per l’Institut Balear de la Dona, mitjançant el Pacte d’Estat.

d)     Servei de Llengües Estrangeres i Programes Internacionals:

 • Activitats de mobilitat del professorat (formació personal) Erasmus+ KA102

2. Bases de la convocatòria unificada de programes educatius

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes educatius dirigits als centres, així com unificar calendaris i aconseguir la planificació, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 6 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació i procurant que es realitzi un repartiment dels recursos de forma objectiva.

Els programes educatius d’aquesta modalitat es caracteritzen pel desenvolupament d’accions educatives i de sensibilització de bones pràctiques que no condueixen al reconeixement d’hores de formació permanent del professorat. A més, es vinculen a les línies estratègiques dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Els serveis de la DGPICE coordinadors de cada programa són:

a)     Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, amb el finançament d’IBDona, mitjançant el Pacte d’Estat.

 • Accions de sensibilització entorn al 25 de novembre i 8 de març
 • Xarxa de centres coeducatius

b)     Servei d’Innovació Educativa:

 • Centres ecoambientals B. (Aquest programa té dues modalitats). En col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Direcció General de Residus i Educació Ambiental. 

c)     Servei de Normalització Lingüística i Formació:

 • Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts
 • Parlem català
 • Dinamitzadors lingüístics

Termini de presentació de sol·licituds

 1. La sol·licitud per participar en aquesta convocatòria l’ha d’emplenar la direcció del centre mitjançant la plataforma Moodle, entrant a “Sol·licitud unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius” de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Curs 2021-2022”:

https://fweib.caib.es/course/view.php?id=565

2. Al mateix Moodle es poden consultar les instruccions específiques de cada programa inclòs en aquesta convocatòria.

3. Un mateix centre educatiu pot sol·licitar més d’un programa formatiu.

4. La sol·licitud es pot presentar de l’1 de maig al 15 de juny de 2021.