Pla quadriennal 2020 – 2024

El Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears presenta el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020 – 2024

S’ha publicat el nou Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, que vol donar continuïtat i, sobretot, consolidar tota la feina feta durant la vigència del Pla 2016-2020. Ens referim, especialment, al canvi que ha suposat, d’una banda, passar de la formació permanent com a activitat individual a la formació en equip dels docents al seu centre i, de l’altra, incloure la transferència a l’aula o al centre dins l’activitat formativa.

Actualització de les vuit línies estratègiques de formació 2020-2024

El Pla Quadriennal 2020-2024 introdueix algunes modificacions a les línies estratègiques de  l’anterior pla, amb la finalitat que els continguts de la formació s’organitzin entorn de les necessitats que es generen en la pràctica docent i dels plantejaments propis de la innovació educativa i la millora dels centres escolars, sense oblidar els elements d’actualització científica. 

Així, podem destacar les novetats en les línies 2, 4 i 6: 

  • A la línia 2, a més del benestar emocional, s’afegeixen també aspectes relacionats amb el benestar físic i mental, per tal d’atendre la salut dels alumnes i dels professors de forma global.
  • La línia 4 fa referència a la coeducació i pretén donar resposta a l’interès i la necessitat que trobam dins els centres de comptar amb estratègies per modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i per promoure el respecte a la diversitat sexual i de gènere. La intenció és donar compliment a les accions relacionades amb l’objectiu 1, «sensibilitzar, formar i implicar la comunitat educativa en matèria d’igualtat de gènere i coeducació», del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022.
  • La línia 6 prioritza la formació per al desenvolupament de la competència digital d’alumnes i professors i dels plans de digitalització dels centres educatius, així com la formació per a la integració dels recursos digitals en el currículum i el foment dels seus usos didàctics. Així mateix, s’afegeix la competència cientificomatemàtica, que abans estava inclosa a la línia 7, per completar la competència digital i impulsar el treball globalitzat de les matèries de l’àmbit STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

L’enfocament STEAM desenvolupa continguts i competències relacionades amb aquestes disciplines i incideix en el seu caràcter transversal, per aconseguir una major contextualització i un aprenentatge significatiu amb l’objectiu de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques.

Les línies estratègiques del nou pla són:

1. Metodologies i avaluació competencials i inclusives
2. Convivència i benestar físic i emocional
3. Gestió d’equips i coordinació docent
4. Coeducació
5. Competències lingüístiques
6. Competència STEAM i competència digital
7. Actualització tècnica i de col·lectius específics
8. Comunitat educativa d’aprenentatge

El Servei de Normalització Lingüística i Formació (SNLF), amb la participació de les persones implicades en la formació permanent, ha estat l’encarregat d’elaborar aquest nou pla. És un document que sorgeix de l’anàlisi del Pla Quadriennal 2016-2020 —recollida en un resum anomenat «Pla Quadriennal 2016/2020 en dades. Document de síntesi»—, que posa en valor tota la feina que s’ha fet en formació durant els passats quatre anys, tant per part dels centres educatius com per part dels centres de professorat.

Entre les propostes de millora plantejades i que ja es recullen en el nou document, es troba la priorització de les formacions dels centres, relacionades sobretot amb aspectes metodològics en general (avaluació, treball en equip, treball per competències, atenció a la diversitat), la competència digital docent i l’educació emocional de l’alumnat i el professorat.