Convocatòria programes 2020-21

Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021

En el BOIB número 85, de 16 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de maig de 2020 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021, adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 15 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres accedeixin a la mateixa informació i procurant que es realitzi un repartiment dels recursos de forma objectiva.

Els programes són coordinats des dels diferents serveis de la Direcció General Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i són els següents:

Servei de Normalització Lingüística i Formació

 • Estades pedagògiques entre centres educatius.
 • RobotIB (primària).
 • Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana.
 • Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores 2030 (ICAPE 2030).
 • Aprenentatge Servei (APS) a la Serra de Tramuntana.
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum.

Servei d’Innovació Educativa

 • Escacs a l’escola.
 • Centres educatius promotors de la Salut (CEPS).
 • Programa de cooperació (Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora).
 • Centres ecoambientals.
 • Millora de la competència lingüística i comunicativa.

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

 • Cap a la coeducació.
 • Dissenyant futurs sociocomunitaris.

Els programes d’aquesta convocatòria es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en aquesta convocatòria es pot presentar fins al 30 de juny de 2020.

Tota la informació relacionada amb aquests programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 es pot consultar en els documents adjunts.

DOCUMENTACIÓ:

 1. Resolució BOIB (Bases de la convocatòria) – pdf
 2. Instruccions per emplenar les sol·licituds – pdf
 3. Model de projecte – docx
 4. Instruccions Estades Pedagògiques entre centres educatius – pdf
 5. Instruccions RobotIB (primària) – pdf
 6. Instruccions Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana – pdf
 7. Instruccions Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores 2030 (ICAPE 2030) – pdf
 8. Instruccions Aprenentatge Servei (APS) a la serra de tramuntana – pdf
 9. Instruccions Acompanyament constructiu en el pràcticum – pdf
 10. Instruccions Escacs a l’Escola – pdf
 11. Instruccions Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) – pdf
 12. Instruccions Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora – pdf
 13. Instruccions Centres Ecoambientals – pdf
 14. Instruccions Millora de la competència lingüística i comunicativa – pdf
 15. Instruccions Cap a la coeducació – pdf
 16. Instruccions Dissenyant futurs sociocomunitaris – pdf