Consell de CEP

Presidenta:

Secretari:

Representants del professorat dels centres adscrits al CEP:

Representants de l’equip pedagògic:

Representant de l’administració local:

Representant de l’EOEP/EAP:

Representant de l’administració educativa: