FeC 2708

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

1.- Professorat del Conservatori de Música.
2- Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Iniciar un canvi a un model competencial als estudis del conservatori. Millorar la interdisciplinarietat al centre.
Fomentar el treball col·legiat del claustre.

Continguts

Les competències musicals. La programació competencial. Avaluació formativa.

Metodologia

Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva i dinamitzada a través d’estructures cooperatives. S’emprarà l’entorn d’aprenentatge Classroom.
L’activitat contempla 3 hores de feina autònoma per tal de documentar l’autoavaluació de l’experiència d’aula. Aquesta autoavaluació es presentarà durant les sessions d’avaluació i es complementarà amb la coavaluació de la resta de participants.

Transferència

Disseny, experimentació i avaluació d’una programació d’aula creada a partir de les competències.

Lloc

CONSERVTORI DE MÚSICA

 

Horari

Dia 13 de gener de 10 a 13.30 h Consevatori de Música de Maó
Dia 14 de gener de 10 a 14 h i de 16 a 18 h Conservatori de Música de Máo
Dia 6 de febrer de 10 a 13.30 h Conservatori de Música de Ciutadella
Dia 17 de febrer de 10 a 13.30 h Conservatori de Música de Maó
Dia 17 de març de 10 a 13.30 h Conservatori de Música de Maó

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 19 de desembre de 2022 a dia 8 de gener de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 9 de gener de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per certificar caldrà haver participat almenys al 85 % de les hores presencials (20h), sent obligatòria l’assistència a la sessions d’avaluació.
Haver participat activament en les sessions formatives i haver realitzat una experiència d’aula genuïna, rigorosa i de qualitat dins dels terminis establerts
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Miquel Mariano, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (mmariano@cepdemenorca.cat)
Joan Sureda, cap d’estudis del Conservatori de Menorca

Formador

Josep Lluis Zaragozá

Professor superior de música (especialitat de clarinet) i llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és catedràtic de música d’ensenyament secundari i professor titular de didàctica general de la música a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Forma part de l’Equip de Música de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat formador de pràctiques al Curs de Capacitació Pedagògica (CAP) de música de la mateixa universitat.

Des de la implantació de la LOE col·labora amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en l’elaboració i el desplegament del currículum del batxillerat de les arts en la modalitat d’arts escèniques, música i dansa.

Àrea: Música

Modalitat: Formació de centre