FA 2705

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

1- Funcionaris en pràctiques que no realitzin la FeC del seu centre.
2- Professorat en general

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Crear consciència en els docents del seu paper com a elements promotors de l’activitat física per a la salut de l’alumnat.
Donar coneixements dels beneficis de l’activitat física, exercici físic i esport per a la salut dins l’àmbit escolar. Proposar estratègies per implementar i augmentar l’activitat física dins la jornada lectiva i aconseguir educar els escolars en la salut.
Fer arribar el missatge d’activitat física i salut a les famílies.

Continguts

Sessió 1.
Fonaments : sedentarisme, activitat física i salut (a càrrec del Dr. Fernando Salom i la Dra Gemma Capella).
Sessió 2.
Conceptes bàsics : activitat física, exercici físic i esport.
La comissió de salut dels centres educatius.
Anàlisi de centre ( a càrrec de Jessica Gomila i David Mercadal)
Sessió 3.
Estratègies d’implantació d’activitat física dins la jornada lectiva d’educació infantil (a càrrec de David Mercadal i presentació d’experiències de docents d’educació infantil).
Sessió 4.
Estratègies d’implantació d’activitat física dins la jornada lectiva d’educació primària (a càrrec de David Mercadal i presentació d’experiències de docents de primària).
Sessió 5.
Estratègies d’implantació d’activitat física dins la jornada lectiva d’educació secundària, batxillerat i formació professional ( a càrrec de David Mercadal i presentació d’experiències de docents de les diferents etapes).
Sessió 6.
Promoció dels hàbits saludables als centres escolars (a càrrec d’Adrià Muntaner, vicerrector de la UIB i coautor del llibre “Promoció dels hàbits saludables als centres escolars : patis actius, pauses actives i educació postural).
Sessió 7 i sessió 8 : Presentació i feedback de les experiències d’aula dutes a terme per les persones assistents a la formació.

Metodologia

Exposició teòrica per part de les persones expertes en la temàtica.
Exposició d’experiències d’aula per part de docents de les diferents etapes educatives.
Participació activa per part de les persones assistents a través de treball cooperatiu.
S’utilitzarà la plataforma classroom.

Transferència

Les persones assistents hauran de dur a terme una experimentació a l’aula per tal de poder presentar la seva autoavaluació i rebre feedback de les persones que han intervingut com ponents i coavaluació de les persones assistents.
L’experiència d’aula es lliurarà al classroom.

Lloc

CEIP MATEU FONTIRROIG

Horari

Dia 11, 18 i 25 de gener de 16 a 18 h
Dia 1, 8 i 15 de febrer de 16 a 18 h
Dia 8 i 9 de març de 16 a 18 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 19 de desembre de 2022 a dia 8 de gener de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 9 de gener de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 9 a dia 10 de gener de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Assistir al 85% de la formació.
Lliurar l’experiència d’aula dins el termini establert.
Participar de manera activa durant les sessions de formació.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Caterina Antonio, directora del CEP Menorca. (cantonio@cepdemenorca.cat)

Formadors

Adria Muntaner
David Mercadal Mercadal
Fernando Salom Portella
Jessica Gomila Barber
Gemma Capella
Docents de diferents etapes educatives

Àrea: Totes

Modalitat: Formació per àmbits