FA 2704

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

1.- Funcionaris en pràctiques d’infantil i primària que no realitzin la FeC del seu centre
2.- Mestres d’infantil de segon cicle i de primària
3.- Membres d’un mateix Claustre

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Conèixer els principis educatius, científics i culturals que orienten la millora dels espais i la pràctica docent.
Conèixer maneres diverses d ́organitzar l ́espai ambient en funció de la metodologia i identitat del centre.
Analitzar i aportar criteris funcionals, estètics i d ́organització per dissenyar els espais i afavorir la qualitat i el benestar dels entorns educatius.

Continguts

Principis educatius, centífics i culturals per orientar la millora de la pràctica docent. La transformació de l ́espai per acompanyar l ́aprenentatge.
De l ́espai aula a l ́escola com ambient d ́aprenentatge.
Criteris estètics i funcionals.

Metodologia

Exposició tèorica.
Debat pedagògic entre les persones participants .

Transferència

Proposta i avaluacio de canvis a l’aula

Lloc

CEP Ciutadella i Centre Bit

Horari

Dia 20 de gener de 2023 de 16 a 19 h al CEP Ciutadella
Dia 21 de gener de 2023 de 9 a 13 h al CEP Ciutadella
Dia 3 de febrer de 2023 de 16 a 19 h al Centre Bit d’Alaior
Dia 4 de febrer de 2023 de 10 a 13 h al Centre Bit d’Alaior
Dia 10 de març de 2023 de 16 a 19 h al Centre Bit d’Alaior

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 16 de desembre de 2022 a dia 15 de gener de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al PORTAL DEL PERSONAL. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 16 de gener de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 16 a dia 17 de gener de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per certificar serà necessari participar al menys al 85% de les hores de formació.
Participació activa en l’activitat formativa.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.

Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals (jpiris@cepdemenorca.cat)

Formadors

Maria Antònia Riera Jaume

Doctora en Pedagogia per la UIB.
Imparteix docència als Estudis de Grau d’Educació Infantil en matèries relacionades amb Metodologia d’observació, Documentació i Intervenció educativa a l’etapa d’Educació Infantil. Responsable del Grup de Recerca Investigació en Primera Infància de la UIB (GIPI). Directora del Màster oficial de la UIB: Primera Infància, perspectives i línies d’intervenció. Les recerques i publicacions estan relacionades amb el disseny, implementació i avaluació de programes de suport a la parentalitat en la primera infància; Innovació educativa i bones pràctiques a l’etapa d’Educació Infantil.

Magdalena Jaume Adrover

Doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Professora d’Educació Artística i Estètica del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears. Investigadora del Grup de Recerca i Innovació d’Espais Educatius (GAEB) i del Grup de Recerca en Art i Educació de la UIB; és també subdirectora del Laboratori en Musica i Art (Mus&Art Lab) on investiga sobre Art Modern i Contemporani com a material pedagògic.

Àrea: Totes

Modalitat: Formació per àmbits