FeC 2700

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

1.- Professorat del CEPA Ciutadella.
2.- Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Aplicació a l’aula d’activitats dissenyades segons els principis d’aprenentatge ABR.

Continguts

Mètodes i aplicacions per treballar cooperativament.
Concepte de retorn formatiu en l’àmbit de l’avaluació formativa.
Avaluació certificadora de criteris d’avaluació de competències específiques. Valoració de la qualitat del retorn formatiu.
Programació d’ABR.

Metodologia

Sessió 1.
Establir pautes per fer pràctica reflexiva i formacions d’equips d’aprenentatge.
Sessions prèvies a l’experiència d’aula.
Elaborar instruments d’avaluació d’experiència d’aula i portar a terme un procés d’avaluació i de millora de la mateixa. Treball en estructures cooperatives i utilitzar les mateixes metodologies que s’utilitzen a l’aula aplicant els principis d’entorn d’aprenentatge.

Transferència

Dur a terme una activitat programada en ABR novedosa, contrastable, avaluable i controlada.

Lloc

CEPA Ciutadella

Horari

Dia 2 de desembre de 2022 de 9 a 12 h
Dia 16 de desembre de 2022 de 9 a 12 h
Dia 20 de gener de 2023 de 9 a 12 h
Dia 3 de febrer de 2023 de 9 a 12 h
Dia 24 de febrer de 2023 de 9 a 12 h
Dia 21 d’abril de 2023 de 9 a 12 h
Dia 5 de maig de 2023 de 9 a 11 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 25 de novembre a dia 1 de desembre de 2022 de la manera següent:

1. Entrau al PORTAL DEL PERSONAL. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 1 de desembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

A les últimes sessions s’avaluaran l’experiència d’aula i la formació en relació amb els principis d’avaluació formativa. Per certificar s’ha d’haver assistit a un mínim d’un 85% de les sessions presencials, haver participat activament en les dinàmiques col·laboratives i haver portat a terme i documentat l’experiència d’aula amb la qualitat suficient.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
Laura Coll, professora del CEPA Ciutadella

Àrea: Totes

Modalitat: Formació en el centre