FeC 2699

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

1.- Professorat de l’IES Josep Miquel Guàrdia.
2- Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

  1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
  2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Conèixer el DUA com a proposta de valor per a la inclusió educativa: fonaments científics, principis i pautes. Reflexionar sobre el canvi de mirada en la inclusió educativa que proposa el nou currículum.
Repensar l’avaluació des de la perspectiva DUA

Continguts

DUA: fonaments científics, principis i pautes.
Implicacions metodològiques del DUA: treball col·laboratiu, coensenyament i activitats multinivell. L’avaluació des de la perspectiva del DUA.
Educació, inclusió i atenció a la diversitat: informes NE-AULA.

Metodologia

Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva i dinamitzada a través d’estructures cooperatives. S’emprarà l’entorn d’aprenentatge Classroom.
L’activitat contempla 4 hores de feina autònoma per tal de documentar l’autoavaluació de l’experiència d’aula. Aquesta autoavaluació es presentarà durant les sessions d’avaluació i es complementarà amb la coavaluació de la resta de participants.

Transferència

Disseny, experimentació i avaluació d’una seqüència didàctica nova o revisió d’una ja creada que inclogui els principis del DUA.

Lloc

IES JOSEP M.
GUÀRDIA I CENTRE BIT (ALAIOR)

Horari

Dia 10 de gener de 15.30 a 18.30 h (IES J. Miquel Guàrdia)
Dia 20 de gener de 16.00 a 20.00 h (Centre BIT)
Dia 21 de gener de 9.30 a 13.30 h (Centre BIT)
Dia 6, 13 i 20 de febrer de 15.30 a 18.30 h (IES J. Miquel Guàrdia)
Dia 20 i 27 de març de 15.30 a 18.30 h (IES J. Miquel Guàrdia)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 21 de novembre a dia 15 de desembre de 2022 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del Personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 16 de desembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per certificar caldrà haver participat almenys al 85 % de les hores presencials (26h).
Haver participat activament en les sessions formatives i haver realitzat una experiència d’aula genuïna, rigorosa i de qualitat dins dels terminis establerts.

Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat (rcamps@cepdemenorca.cat)
Natalia Moll, professora de l’IES Josep M. Guàrdia

Formador

 

Jose Blas Garcia

Trenta-vuit anys de mestre a primària i secundària. Professor associat a la UMU (Universitat de Múrcia).
Psicopedagog i màster en Educació i Comunicació. Expert en Pedagogia Hospitalària. Formador a “Aula Desigual” sobre DUA, Aprenentatge Multinivell i Educació Inclusiva.
Busca sempre el vessant més pràctic de la teoria. De tot això en parla al seu blog “Transformar la Escuela”.

Àrea: Totes

Modalitat: Formació en el centre