FA 2698

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

1. Centres adherits del programa PROA + – CEIP Antoni Juan Alemany
– IES Josep Miquel Guàrdia
– IES Cap de Llevant
– IES Biel Martí
– CEIP Margalida Florit

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Implementar procediments que facilitin la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge en la pràctica docent i en els processos d’organització i funcionament del centre, a partir d’eines específiques i d’acord amb els principis del DUA.
Conèixer les barreres i els factors que actuen com a limitadors de l’èxit de tot l’alumnat.
Identificar i impulsar els facilitadors que promouen l’aprenentatge de tot l’alumnat.
Promoure la sensibilització del professorat en la detecció de barreres per a la presència, la participació i l’aprenentatge, i l’adopció d’acords per disminuir-les des de l’enfocament DUA.

Continguts

Procediments de treball que faciliten la detecció de barreres i l’adopcio de pràctiques inclusives acords als principis del DUA.
Barreres i factors limitadors de l’èxit de l’alumnat.
Facilitadors de l’aprenentatge des d’una perspectiva inclusiva.
Eines per a la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge.

Metodologia

 

La formació proporcionarà les bases teòriques i pràctiques per a la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat per a l’adopció de procediments per reduir-les, partint de l’anàlisi de la situació del centre i de la reflexió compartida.

Transferència

Elaboració d’una proposta per donar a conèixer al claustre les eines de detecció de barreres i per implicar-lo en l’adopció de mecanismes compartits per reduir-les.

Lloc

CENTRE BIT ALAIOR I IES CAP DE LLEVANT MAÓ

Horari

Dia 13 de gener de 16 a 20 h al Centre BIT Alaior
Dia 14 de gener 9.30 a 13.30 h al Centre BIT Alaior
Dia 27 de gener de 16 a 20 h a l’IES Cap de Llevant de Maó
Dia 28 de gener de 9.30 a 13.30 h a l’IES Cap de Llevant de Maó
Dia 2 de febrer online de 16 a 20 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 12 de desembre de 2022 a dia 8 de gener de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del Personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 9 de gener de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 9 a dia 10 de gener de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per obtenir avaluació positiva i la posterior certificació, els participants hauran de: 1.Assistir a un mínm del 85% de les sessions, tenint en compte que l’assistència a la darrera sessió és obligatòria. 2.Participar de manera activa en el desenvolupament de les sessions. 3.Lliurar la proposta de trasllat al claustre dins els terminis establerts.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Caterina Antonio, directora del CEP de Menorca (cantonio@cepdemenorca.cat)

Formador

Bel Rigo

Som na Bel Rigo Lliteras, vaig estudiar Educació Especial a la Universitat Autònoma de Barcelona. M’he mogut en diverses especialitats i rols a l’escola: PT, tutora, membre de l’ equip directiu, comissió convivència…
Actualment sóc la directora del CEIP Molí d’en Xema, escola que estimo molt i de la que estic molt orgullosa de formar-hi part.
Sóc molt inquieta i sempre busco innovar i formar-me.
L’acompanyament emocional dels infants i les famílies em fascina, així que em vaig formar com a terapeuta gestalt a l’aula balear de gestalt de Palma i posteriorment vaig realitzar el postgrau de gestalt infantil i adolescent a Barcelona que em va ajudar a entendre i respectar el desenvolupament i la formació del caràcter dels infants.
En relació a la formació, el curs passat em vaig formar en DUA i en també en Avaluació amb na Neus Santmartí. M’agrada estar al dia en educació.

Àrea: Totes

Modalitat: Formació per àmbits

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.