APF 2701

Línia estratègica

PQ 2024 4 Coeducació

Destinataris

1.- Funcionaris en pràctiques sense FeC al seu centre tindràn prioritat entre els docents.
2.- Professorat en general.
Activitat oberta a tota la comunitat educativa. Inscripció a través del web www.cemenorca.org amb el formulari d’inscripció

Requisits

1.- Funcionaris en pràctiques sense FeC al seu centre tindràn prioritat entre els docents.
2.- Professorat en general.
Activitat oberta a tota la comunitat educativa. Inscripció a través del web www.cemenorca.org

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Contribuir a la millora de la convivència dins la societat, trencant amb els estereotips de gènere i evitant qualsevol tipus de discriminació.
Reflexionar sobre els espais del pati des d’una mirada coeducativa.
Repensar aquests espais i valorar la seva transformació.

Continguts

Breu recorregut històric de la coeducació en el sistema educatiu. Àmbits d’actuació.
Conceptes clau.
Objectius de la Coeducació.
Importància de repensar el disseny dels patis.
Metodologia per a la implantació del canvi en els patis escolars.
Factors a tenir en compte en la implantació del procés participatiu.
Com dur a terme un diagnòstic participatiu.
Eines i recursos que proporcionin èxit en el procés de transformació de patis. Recerca col·lectiva sobre les necessitats des de la mirada adulta.
Compartir les observacions i conèixer altres experiències i processos participatius.

Metodologia

Activa i participativa treballant en grups cooperatius.
Tallers actius amb la participació de totes les persones assistents.

Lloc

Sala de convencions de Mercadal (CCM)

Horari

Dia 20 de gener de 16 a 19 h
Dia 21 de gener de 10 a 13 h
Dia 3 de febrer de 16 a 19 h
Dia 4 de febrer de 10 a 13 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 18 de desembre de 2022 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal Portal del Personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 21 de desembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 19 a dia 20 de desembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Participar de manera activa i responsable en les activitats plantejadas per la persona facilitadora.
Assistir al 85% de les hores de l’activitat formativa.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística (cpujol@cepdemenorca.cat)

Formador

Teresa Angulo

Llicenciada en Pedagogía i formada en Facilitació de Grups i Igualtat de Gènere; sempre vinculada als àmbits socials i fundamentalment a l’educatiu.
He treballat durant 15 anys en el Centre de Menores de Maó como educadora social i tambié com Coordinadora de l’Equip educatiu.
En els darrers anys he acompanyat com Facilitadora de grups en processos de participació ciudadana, processos de lideratge i canvis organitzacionals.
Com formadora he impartit tallers de Comunicació no violenta, de Resolució de conflictes, de prevenció al Bullying i d’Interseccionalitat.

Àrea: Totes

Modalitat: Activitat puntual de formació