FA 2697

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Membres d’equips directius de secundària.
 2. Membres d’equips directius de primària.
 3. Professorat en general.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Facilitar eines i recursos per a aplicar l’avaluació competencial a l’aula en el marc de la normativa.

Continguts

 • L’avaluació formativa, estratègia prioritària per a la millora de l’aprenentatge.
 • Procés i elements essencials de l’avaluació formativa.
 • Com definir i compartir els objectius d’aprenentatge amb els alumnes. Criteris d’avaluació i models de tasques habituals.
 • Com esbrinar on se situa l’alumnat. Disseny de proves, instruments precisos i preguntes per a l’avaluació formativa. Com analitzar les evidències d’aprenentatge. El valor dels errors.
 • Com proporcionar feedback de qualitat a l’alumnat. Comentaris o notes?
 • Com incorporar la metacognició als processos d’aprenentatge.
 • Habilitats d’autoavaluació i coavaluació entre l’alumnat.

Metodologia

Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva i dinamitzada a través d’estructures cooperatives. S’emprarà l’entorn d’aprenentatge Classroom.

Transferència

Experimentació i avaluació d’una seqüència didàctica que inclogui recursos i estratègies propis de l’avaluació formativa.

Lloc

CENTRE BIT ALAIOR

 

Horari

 • Dia 2 desembre de les 16.00 a les 20.00 h
 • Dia 3 de desembre de les 9.30 a la 13.30 h
 • Dia 21 de febrer telemàtic de les 16 a les 19.00 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 27 de novembre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 28 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: Per a més info clicau aquí.

Avaluació i certificació

 • Per certificar caldrà haver participat al 100% de les hores.
 • Haver participat activament en les sessions formatives i haver realitzat una experiència d’aula genuïna, rigorosa i de qualitat dins dels terminis establerts.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca (rcamps@cepdemenorca.cat)
Caterina Antonio, directora del CEP de Menorca (cantonio@cepdemenorca.cat)

Formador

Mariana Morales Lobo

 • Consultora Educativa Independent (evaluaryaprender.com) per a institucions i centres educatius a Espanya i Llatinoamèrica, especialitzada en avaluació formativa.
 • Participa com a docent en cursos universitaris de postgrau a diverses institucions públiques i privades.
 • Ha intervingut en més de 70 centres educatius, tot acompanyant regularment els docents en el seu desenvolupament professional.
 • Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia), ha estat professora de Secundària i Batxillerat durant 15 anys.
 • És coautora del llibre “La evaluación Formativa: Estrategias Eficaces para regular el aprendizaje” (SM, 2022).

Àrea: Totes

Modalitat: Formació per àmbits