FeC 2695

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

1.- Professorat del CEIP Antoni Juan Alemany.
2- Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Treballar la comprensió lectora d’una manera competencial.
Aconseguir una bona competència lectora.
Crear un fons de recursos per treballar les compresions lectores.
Avaluar el procés i crear activitats d’avaluació final.

Continguts

Coneixement de diferents propostes d’activitat de lectura i comprensió lectora competencials.
Estratègies dirigides a la comprensió en llengua catalana.
Eines d’avaluació, tant del procés, com de la producció final.

Metodologia

Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva i dinamitzada a través d’estructures cooperatives.
La formació contempla 7 hores de ponència.
S’emprarà l’entorn d’aprenentatge Classroom.
L’activitat contempla 3 hores de feina autònoma per tal de documentar l’experiència d’aula i la seva autoavaluació.

Transferència

Dur a terme tasques per afavorir l’assoliment de la competència lingüística i experimentar-les a l’aula.
Elaborar eines d’avaluació per valorar la competència lingüística i experimentar-les a l’aula..

Lloc

CEIP Antoni Juan Alemany

Horari

Dia 25 de gener de 13.30 a 15.30 h – Presa de consciència
Dia 3 de febrer de 16.30 a 20 h – Constrast Antònia Pol
Dia 4 de febrer de 9.30 a 13.00 h – Contrast Antònia Pol
Dia 8 de febrer de 13.30 a 15.30 h – Preparació Experiència a l’aula
Dia 15 de febrer de 13.30 a 15.30 – Preparació Experiència a l’aula
Dia 22 de març de 13.30 a 15.30 h – Crítica i Revisió Experiència a l’aula
Dia 17 de maig de 13.30 a 15.30 h – Presentació Autoavaluació Transferència + Coavaluació
Dia 24 de maig de 13.30 a 15.30 h – Presentació Autoavaluació Transferència + Coavaluació

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 9 a dia 23 de gener de 2023 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 24 de gener de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per certificar caldrà haver participat almenys al 85 % de les hores presencials (21h), sent obligatòria l’assistència a les sessions d’avaluació.
Haver participat activament en les sessions formatives i haver realitzat una experiència d’aula genuïna, rigorosa i de qualitat dins dels terminis establerts.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística (cpujol@cepdemenorca.cat)
Vicky Sintes, directora del CEIP Antoni Juan Alemany

Formador

 

Antònia Pol

Mestra d’Educació Infantil i Primària per la Universitat de les Illes Balears, psicomotricista i formada en l’Expert Universitari en Organització, Gestió i Dinamització de les Biblioteques Escolars de la UIB (2010).
Des del 2001 ha format part dels diferents equips directius del CEIP Badies, del qual ha estat directora des del 2014 fins al 2022. Al llarg d’aquest temps ha format part de la comissió de biblioteca del centre “Baditeca”, la qual va guanyar fa uns anys el Premi Nacional de Biblioteques Escolars. Actualment treballa com assessora el CFIRDE.
Ha impartit cursos relacionats amb el món de les biblioteques escolars, plans lectors, projectes de treball, avaluació, acompanyament constructiu i aprenentatge cooperatiu. En els darrers anys participa com a tutora als cursos de desenvolupament de la funció directiva i acompanya el disseny i implementació de Plans lectors com a eina imprescindible per millorar la competència comunicativa als centres escolars.

Àrea: Llengua i literatura catalana

Modalitat: Formació en el centre