FeC 2690

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’IES Ma Àngels Cardona.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Crear i organitzar un equip de treball funcional i productiu.
 • Aplicar procediments d’avaluació de funcionament d’equip.
 • Tastar eines de programació i avaluació de tasques d’equip.

Continguts

 • Dinàmiques i estratègies de gestió d’equips.

Metodologia

 • A partir d’un objectiu preestablert, treballar dinàmiques d’equip en el sí dels equips del centre amb intervencions de l’expert.
 • Posada a la pràctica de les decisions preses per l’equip i avaluació del funcionament de l’equip en relació als resultats del mateix.

Transferència

 • En finalitzar el procés de preparació de l’experiència d’aula es farà una proposta de funcionament d’equip docent i familia professional.
 • S’implementaran els resultats de les decisions d’equip a l’aula per avaluar si l’impacte és el previst i s’avaluarà el funcionament de l’equip.

Lloc

 • IES Ma Àngels Cardona 

Horari

 • Dia 10 de novembre de 2022 de 16.30 a 19.30 h
 • Dia 12 de novembre de 2022 de 9 a 12 h – Raúl Genovés
 • Dia 17 de novembre de 2022 de 16.15 a 19.30 h
 • Dia 21 de novembre de 2022 de 17 a 20 h – Raúl Genovés
 • Dia 23 de novembre de 2022 de 16.15 a 19.30 h
 • Dia 28 de novembre de 2022 de 17 a 20 h – Raúl Genovés
 • Dia 30 de novembre de 2022 de 16.15 a 19.30 h
 • Dia 25 de gener de 2023 de 16.15 a 19.30 h
 • Dia 1 de febrer de 2023 de 16.30 a 19.30 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 17 d’octubre a dia 9 de novembre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 10 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: Per a més info clicau aquí.

Avaluació i certificació

 • Per tenir una avaluació satisfactòria de l’activitat es valorarà participar activament en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació.
 • Per certificar s’ha d’assistir al 85% de la formació.
 • çUna vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
 • Jaume Galmés, professor de l’IES Ma Àngels Cardona i coordinador de la formació.

Formador

Doctor Raúl Genovés Company

 • Docent en règim autònom, des de setembre de 2014. Professor col·laborador en activitats de Formació del Professorat de diversos centres educatius d’àmbit nacional.
 • Membre investigador del Grup de Recerca CSPC de l’Institut de Recerca de la UIB.
 • Co Director i professor dels Títols propis de la UIB Eu en Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI i del Màster en Competències Emocionals
 • Avaluació positiva de la figura de Professor Ajudant Doctor per l’AQUIB

Àrea: Totes

Modalitat: Formació en el centre