APF 2696

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

 1. Professors de Batxillerat que durant el curs actual facin TRB.
 2. Professors de Batxillerat.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Preparar el professorat per poder portar a terme les activitats del treball de recerca de Batxillerat amb suficient qualitat.

Continguts

Aspectes generals de la recerca amb mètodes de recerca en ciències humanes, fonts, buidatge de la informació i catàleg, mètodes de ciències exactes, mètodes de seguiment d’espècies en ecosistemes terrestres, seguiment científic de vectors ambientals, mètodes de seguiment d’espècies en medi mari i mètodes de recerca en ciències socials.

Metodologia

Conferència i exposició d’exemples.

Lloc

Sala multifuncional IES JM Quadrado (vora la cantina)

Horari

 • Dia 5 de novembre de 9 a 13.30 h
 • Dia 12 de novembre de 9 a 13.30 h

Inscripció

Podeu

fer la inscripció de dia 28 d’octubre a dia 3 de novembre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: Per a més info clicau aquí.

Avaluació i certificació

 • Assistir a un 100% de les sessions presencials, participar activament en les sessions amb aportacions de qualitat. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
  Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)

Formadors

Marta Jordi

Llicenciada en Física

Coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis

Antoni Ferrer

Arqueòleg.

Projectes d’investigació: Actualment codirigeix els següents projectes a l’àmbit de la Prehistòria i la Protohistòria de Balears. Codirigeix actualment projectes d’investigació a Cornia Nou i Cala Morell (Menorca) i Sa Ferradura (Mallorca).

Juan Carlos Garcia

Historiador de la medicina, professor de la UOC.

Joan Pau Salort

Llicenciat en Geografia i Història. Director de la Biblioteca de Maó

David Carreras Martí

Director de l’OBSAM

Coordinació i disseny de projectes

Sònia Estradé Niubó

Tècnica-investigadora OBSAM

Seguiment del Medi Natural i Vectors Ambientals

Eva Marsinyach Perarnau

Tècnica-investigadora OBSAM

Seguiment del Medi Marí i coordinació de projectes

Lali Allès Coll

Tècnica-investigadora OBSAM

Coordinació de l’Àmbit Social

Àrea: Totes

Modalitat: Activitat puntual de formació