FeC 2687

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat del CEIP Sa Graduada
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Dissenyar processos d’avaluació que potenciïn un aprenentatge significatiu i la capacitat d’autoregulació de l’alumnat. Aplicar les estratègies d’avaluació competencial i els instruments adequats per avaluar els proecessos i els resultats de l’aprentatge.
 • Recollir evidències de la pràctica docent que permetin la reflexió i introdueixin propostes de millora en la pràctica educativa del professorat.

Continguts

Estratègies d’avaluació competencial en relació a les situacions d’aprenentatge. Processos d’observació i feedback entre iguals pera la millora de la pràctica docent.

Metodologia

 • Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva i dinamitzada a través d’estructures cooperatives. S’emprarà l’entorn d’aprenentatge Classroom.
 • L’activitat contempla 3 hores de feina autònoma per tal de documentar l’autoavaluació de l’experiència d’aula. Aquesta autoavaluació es presentarà durant les sessions d’avaluació i es complementarà amb la coavaluació de la resta de participants.

Transferència

Experimentar una situació d’aprenentatge i avaluar-la segons els principis de l’avaluació competencial.

Lloc

 

CEIP SA GRADUADA I CENTRE BIT D’ALAIOR

Horari

 • Dia 7 de novembre 13.45 h a 15.15 h al CEIP Sa Graduada.
 • Dia 11 de novembre de 16 a 20 h al Centre Bit Alaior.
 • Dia 12 de novembre de 9 a 13 h al Centre BIt Alaior.
 • Dia 14, 21, 28 de novembre de 13.45 a 15.15 h al CEIP Sa Graduada.
 • Dia 5 de desembre de 13.45 a 15.15 h al CEIP Sa Graduada.
 • Dia 10 de febrer de 16.30 a 19 h al CEIP Sa Graduada.
 • Dia 11 de febrer de 9 a 12.30 al CEIP Sa Graduada.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 28 de setembre a dia 16 d’octubre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 17 d’octubre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: Per a saber més clicau aquí.

Avaluació i certificació

 • Per certificar caldrà haver participat almenys al 85 % de les hores presencials (22h), sent obligatòria l’assistència a les sessions d’avaluació.
 • Haver participat activament en les sessions formatives i haver realitzat una experiència d’aula genuïna, rigorosa i de qualitat dins dels terminis establerts.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (rcamps@cepdemenorca.cat)
Amanda Camps, directora del CEIP Sa Graduada

Formador

Anna Maria Comas

 • Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació. He exercit com a mestra d’Educació Primària i Educació Especial, assumint càrrecs de coordinació pedagògica. Del 2008 al 2020 assumeixo la direcció de l’escola de nova creació La Maquinista, formant part dels centres impulsors del programa d’Escola Nova21 i actualment del grup dels Futurs de l’Educació vinculat a CATESCO (UNESCO Catalunya).
 • Participo en grups de treball relacionats amb l’educació i el benestar emocional i desenvolupament comunitari. He col·laborat amb institucions públiques, entre les quals destaco la UB, UAB, Diputació i Departament d’Educació de Catalunya, des de la participació en projectes d’investigació-acció a l’acompanyament, formació i assessoria d’escoles.
 • Des del curs passat també participo com a mentora en el Programa PMT de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

Àrea: Totes

Modalitat: Formació en el centre