FeC 2681

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Mestres del CC St. Francesc d’Assís
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Revisar la pràctica docent a partir de les situacions d’aprenentatge.
 • Construir els instruments d’observació i avaluació necessaris.
 • Analitzar, dissenyar/revisar i avaluar situacions d’aprenentatge a partir dels nous elements curriculars:
  • Aprenentatge basat en reptes (ABR)
  • Aprenentatge cooperatiu
  • Disseny universal d’aprenentatge (DUA)
  • Avaluació Formativa/Formadora (AF).

Continguts

 • Elements de la normativa aplicable: situacions d’aprenentatge (principis, característiques i estructura) Fonaments metodològics de les situacions d’aprenentatge:
  • Aprenentatge basat en reptes (ABR)
  • Aprenentatge cooperatiu (AC)
  • Disseny universal d’aprenentatge (DUA)
  • Avaluació formativa / formadora (AF).

Metodologia

 • Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva i dinamitzada a través d’estructures cooperatives.
 • S’emprarà l’entorn d’aprenentatge Classroom.
 • L’activitat contempla 2 hores de feina autònoma per tal de documentar l’autoavaluació de l’experiència d’aula.
 • Aquesta autoavaluació es presentarà durant les sessions d’avaluació i es complementarà amb la coavaluació de la resta de participants.

Transferència

Disseny, experimentació i avaluació d’una situació d’aprenentatge nova o d’una ja creada.

Lloc

CC St.Francesc d’Assís

Horari

 • Dia 11 d’octubre de 2022 de 16 a 18 h
 • Dia 25 d’octubre de 2022 de 16 a 19 h
 • Dia 3 de novembre de 2022 de 16 a 19 h
 • Dia 15 de novembre de 2022 de 16 a 19 h
 • Dia 22 de novembre de 2022 de 16 a 19 h
 • Dia 29 de novembre de 2022 de 16 a 19 h
 • Dia 31 de gener de 2023 de 16 a 19 h
 • Dia 7 de febrer de 2023 de 16 a 18 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 23 de setembre a dia 9 d’octubre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 10 d’octubre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: Per saber más clicau aquí.

Avaluació i certificació

 • Per certificar caldrà haver participat almenys al 85 % de les hores presencials, sent obligatòria l’assistència a les sessions d’avaluació.
 • Haver participat activament en les sessions formatives i haver realitzat una experiència d’aula genuïna, rigorosa i de qualitat dins dels terminis establerts.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
Damià Rotger, coordinador de la formació i cap d’estudis CC Sant Francesc d’Assis.

Àrea: Totes

Modalitat: Formació en el centre