APF 2675

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat en general

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Dotar els professionals d’eines i recursos reals i concrets per abordar la diversitat funcional dins l’aula ordinària.
 • Conscienciar de la necessitat de la inclusió educativa com a base indispensable per a la inclusió plena de la persona en la societat.
 • Donar a conèixer alguns dels serveis existents a Menorca que col·laboren i afavoreixen l’acompanyament educatiu de les persones amb diversitat funcional.
 • Proveir les accions que es porten a terme dins l’aula d’una visió legal i jurídica.
 • Exposar les implicacions de la LOMLOE sobre l’alumnat amb diversitat funcional.
 • Esvair dubtes a les famílies que tenen fills amb discapacitat en edat escolar.

Continguts

 • Drets, deures i responsabilitats jurídiques del professorat envers l’alumnat.
 • Suport educatiu dins l’aula del Servei d’Atenció a les Persones Sordes.
 • Neurodidàctica aplicada a l’alumnat amb diversitat funcional i trastorns d’aprenentatge associats.
 • Aplicació de la LOMLOE envers la inclusió educativa.
 • La teràpia ocupacional en l’àmbit educatiu.
 • La diversitat dins l’aula: estratègies d’atenció i metodologies inclusives.

Metodologia

Formació teòrico-pràctica en què es combinarà l’exposició amb el treball en equips.

Transferència

L’Activitat Puntual de Formació no inclou experiència d’aula.

Lloc

CENTRE BIT ALAIOR I AUDITORI DE MERCADAL

Horari

 • Dia 14 d’octubre de 16.00 a 20.00 h al Centre BIT d’Alaior.
 • Dia 15 d’octubre de 9.30 a 13.30 h al Centre BIT d’Alaior.
 • Dia 21 d’octubre de 16 a 20 h a l’Auditori de Mercadal.
 • Dia 22 d’octubre de 9.30 a 13.30 h a l’Auditori de Mercadal.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 20 de setembre a dia 4 d’octubre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 5 d’octubre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 5 a dia 6 d’octubre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id= 394563.

Avaluació i certificació

 • Per certificar caldrà haver participat de manera activa al 90% de les hores.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (rcamps@cepdemenorca.cat)

Formadors

Rosa M. Satorras Fioretti

Doctora en dret. Professora titular de la Facultat de dret de la Universitat de Barcelona. Coordinadora de Tècniques de treball i de comunicació. Coordinadora del Pla d’Acció tutorial per a la Facultat de dret de l’Alumnat amb Necessitats d’Especial Recolzament Educatiu. Vicepresidenta d’ASANDIS (Associació Andalusa de Dislèxia). Especialista en drets educatius i diversitat funcional.

Marcos Pons Sansaloni (ASSORME)

Especialista en Llengua de Signes, amb una àmplia experiència com a formador i vinculat a la comunitat sorda i el moviment associatiu de persones sordes de les Illes Balears. Com a persona sorda, aporta la seva visió personal sobre les implicacions de la sordesa i també la seva experiència com a alumne i professional.

Olga López Marín (Servei d’Atenció a Persones Sordes)

Intèrpret de llengua de signes, amb experiència en l’àmbit educatiu en diferents escoles de Menorca. Filla de pares sords i vinculada des de fa més de trenta anys al moviment associatiu de persones sordes. Actualment és la responsable del Servei d’atenció a persones sordes de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.

José Ramón Gamo

Diplomat en Magisteri – Audició i Llenguatge a l’Escola Universitària La Salle – any 1996. Cofundador dels Centres CADE (Centro de Atención a la Diversidad
Educativa) – Any 2005.
Màster especialista en Neuropsicologia Infantil per la Universitat Pablo de Olavide – any 2011. Assessor extern del Ministeri d’Educació al Departament del CNIIE.

Formador de mestres, psicopedagogs i psicòlegs a través de diferents organismes públics i privats, a nivell nacional.

Joan Jordi Muntaner

Doctor en Pedagogia per la UIB i Catedràtic d’Universitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. També és Director dels Cursos de Postgrau d’Especialista en Educació Especial de la UIB.
Ha treballat en el camp de l’Educació Especial, sobretot en relació al procés educatiu i formatiu de les persones amb discapacitat intel·lectual. Les seves investigacions fan referència al procés d’inclusió educativa, tant a les escoles ordinàries com en el context social.

Ha publicat diversos llibres així com articles i ponències relacionades principalment en l’Educació Especial, l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva.

INFÀNCIA I JOVENTUT

El Servei d’Infància i Joventut és un servei educatiu de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca que té com a missió atendre la família i els nens i nenes d’una manera integral, a través de l’assessorament a famílies, la comunicació directa amb els centres educatius i la coordinació amb d’altres professionals externs (Serveis Socials, Sanitat, Educació) i també interns.

Cristina Luna Brosa (FUNDACIÓ TALITA)

Psicòloga, neuropsicòloga, logopeda i psicomotricista. Membre de la direcció Tècnica de Fundació Talita. Professora associada de la UB i de la UIC. Directora del centre Luna de psicologia i logopèdia. Especialista en educació, desenvolupament i discapacitat.

Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació