FA 2673

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

 • 1r. Professors/es de Llengües i música.
 • 2n. Professorat en general.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aprendre eines per poder treballar la improvització poètica dins l’aula. Treballar la comunicació oral planificada i espontània.
 • Treballar l’audició atenta i crítica.
 • Assimilar el llenguatge propi de la glosa menorquina.
 • Treballar l’estructura pròpia de la glosa, tant en mètrica com en rima.
 • Assimilar el ritme i la melodia de la glosa.
 • Treballar els aspectes escènics i de comunicació bàsics per glosar.
 • Treballar aspectes com: la deshinibició, l’autoestima, el pensament crític, l’autocrítica, el respecte i la diversitat d’opinió.

Continguts

 • Textos poètics orals improvitzats.
 • Eines d’improvització poètica.
 • Comunicació oral i espontània.
 • Llenguatge propi de la glosa.
 • Estructura de la glosa.
 • Melodia y ritme de la glosa.
 • Comunicació i posada en escena.

Metodologia

 • Activa, participativa, fonamentada en la pràctica reflexiva.
 • La formació es dividirà en tres parts:
  • Jocs, dinàmiques i eines per poder treballar la glosa a l’aula.
  • Anàlisi d’experiències d’aula exitoses realitzades al País Basc, Catalunya i Mallorca.
  • Avaluació de les experiències d’aula.

L’activitat contempla 1 hora de feina autònoma per tal de documentar l’autoavaluació de l’experiència d’aula.

Transferència

Experimentar a l’aula una activitat vinculada amb la glosa i el vers improvitzat.

Lloc

 • CEP DE MENORCA (CIUTADELLA)
 • CANALÓ DEL BARRANC D’ALGENDAR (FERRERIES)

Horari

 • Dia 30 de setembre de 16 a 20 h al CEP de Menorca (Ciutadella).
 • Dia 1 d’octubre de 9.30 a 13.30 h al CEP de Menorca (Ciutadella).
 • Dia 14 d’octubre de 16 a 20 h al Canaló del barranc d’Algendar (Ferreries).
 • Dia 15 d’octubre de 9.30 a 13.30 h al Canaló del barranc d’Algendar (Ferreries).
 • Dia 28 de novembre de 16 a 19 h al CEP de Menorca (Ciutadella).

Inscripció

Podeu fer la inscripció del 6 al 25 de setembre de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 26 de setembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 26 a dia 27 de setembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id= 394563.

Avaluació i certificació

 • Per certificar caldrà haver participat almenys al 85 % de les hores presencials (19h), sent obligatòria l’assistència a la sessió d’avaluació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Miquel Mariano, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca (mmariano@cepdemenorca.cat)

Formadors

Iñaki Iturrioz, Professor de l’escola de bertsolaris del Païs Basc.

Laia Pedrol, Profesora i impulsora del programa Eduglosa https://www.eduglosa.cat/.

Pau Rierol, Tallerista dels glosadors de Mallorca. 

Annabel Villalonga, Músic professional i tallerista dels glosadors de Menorca.

Miquel Truyol, Tallerista dels glosadors de Menorca.

Moisès Coll, Professor i tallerista dels glosadors de Menorca

Vicenç Marí, Mestre i tallerista dels glosadors de Menorca.

Àrea

Llengua i literatura catalana

Modalitat

Formació per àmbits