FeC 2672

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’IES Josep Ma Quadrado.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Dissenyar i experimentar una situació d’aprenentatge reciclant materials d’unitat didàctiques portades a terme en cursos anteriors.
 • Avaluar l’experiència d’aula i fer propostes de millora.

Continguts

 • Programació i avaluació d’aprenentatges competencials.
 • Disseny universal d’aprenentatge.
 • Aprenentatges basats en reptes.
 • Avaluació formativa.
 • Entorns d’aprenentatge.

Metodologia

 • Sessió 1 establir pautes per fer pràctica reflexiva i formacions d’equips d’aprenentatge.
 • Sessions prèvies a l’experiència d’aula .
 • Treballar un exemple d’experiència d’aula, elaborar instruments d’avaluació d’experiència d’aula i portar a terme un procés d’avaluació i de millora de la mateixa.
 • Treball en estructures cooperatives i utilitzar les mateixes metodologies que s’utilitzen a l’aula aplicant els principis d’entorn d’aprenentatge.

Transferència

Portar a terme una experiència d’aula d’implementació d’una programació de situació d’aprenentatge, controlada,

contrastable, avaluable i novedosa.
Es portarà a terme un procés de programació i implementació a l’aula d’una situació d’aprenentatge amb criteris de realització i qualitat consensuats i en els termes acordats.
L’activitat d’aula es documentarà i s’exposarà a la resta de membres de l’equip d’aprenentatge de forma que sigui possible una avaluació conjunta.

Lloc

IES Josep Ma Quadrado

Horari

 • Dia 5 de setembre de 10.30 a 13.30 h.
 • Dia 6 de setembre de 10.30 a 13.30 h.
 • Dia 7 de setembre de 10.30 a 13.30 h.
 • Dia 14 de setembre de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 21 de setembre de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 9 de novembre de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 16 de novembre de 16.30 a 18.30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 5 de setembre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 5 de setembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id= 394563.

Avaluació i certificació

 • A les últimes sessions s’avaluaran l’experiència d’aula i la formació en relació amb els principis d’entorn d’aprenentatge. Per certificar s’ha d’haver assistit a un mínim d’un 85% de les sessions presencials, haver participat activament en les dinàmiques col·laboratives i haver portat a terme i documentat l’experiència d’aula amb la qualitat suficient.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
 • Llucia Mercadal, professora de l’IES Josep M. Quadrado

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre