APF 2664

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de secundària que impertesqui l’àrea de Cooperació i Serveis a la Comunitat
 2. Professorat de secundària en general i mestres de primària.
 3. Ciutadania en general. Aquestes persones s’han d’inscriure fins 18 de setembre a través del correu electrònic: desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics i els objectius de l’Aprenentatge Servei Comunitari, els seus fonaments i el seu valor educatiu. Conèixer les tasques i els rols de tots els agents que participen en un projecte: equips directius, professorat, serveis educatius, entitats i administració local.
 • Vincular l’Aprenentatge Servei. Introduir els participants en la pedagogia de l’Aprenentatge Servei.
 • Identificar pràctiques educatives valuoses del municipi, com a experiències de referència properes o embrionàries. Conèixer bones pràctiques que ja s’han realitzat als IES.
 • Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei en el nostre municipi que poden ser vinculades a continguts curriculars específics i construir propostes d’ApS.

Continguts

 • Vinculació de l’ApS i la nova àrea Cooperació i Serveis a la comunitat (1r a 3r d’ESO). Mostra de situacions d’aprenentatge.
 • L’Agenda 2030 i els ODS.
 • Concepte d’ApS i diferenciació d’altres projectes similars.
 • Elements que aporta un projecte d’ApS: individual/col·lectiu, sabers/esforç, clima afectiu, durada variable, diferents àmbits, es busca el bé i fomenta la cooperació i l’altruisme.
 • Components d’un projecte d’ApS. Paper de les entitats.
 • Presentació i anàlisi de projectes.
 • Finalitat i motius que impulsen a realitzar un projecte d’ApS en un centre escolar. Recursos per iniciar projectes ApS en el nostre entorn més proper.

Metodologia

La formació combinarà l’exposició de continguts teòrics amb dinàmiques participatives que promoguin els aprenentatges significatius.

Transferència

Aquesta modalitat formativa no inclou la realització de transferència.

Lloc

CENTRE BIT- ALAIOR

Horari

 • Dia 23 de setembre de 16 a 20.30 h (descans de 17.00 a 17.20 h)
 • Dia 24 de setembre de 9 a 13.30 h (descans d’11-11:30 h amb berenar oferit pel Fons Menorquí de Cooperació)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 18 de setembre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 19 de setembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 19 a dia 20 de setembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

INSCRIPCIONS CIUTADANIA EN GENERAL: Aquestes persones s’han d’inscriure fins 18 de setembre a través del correu electrònic: desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistir al 100% de les hores de formació.
 • Participar activament en l’activitat.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Formador

 • Brenda Bär Kwast
  • Mestra de primària amb l’especialitat d’educació física. Màster de recerca en innovació educativa. Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública. Investigadora del GREM (Grup Recerca en Educació Moral) de la Universitat de Barcelona i membre del Centre promotor d’ApS.
  • Ha treballat a diversos centres educatius, com a educadora en l’educació no formal i també com a investigadora vinculada a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha fet el doctorat i vincula la seva recerca a l’Aprenentatge Servei i arrelament al món local, així com al treball amb entitats socials i de Justícia Global i Cooperació.
  • Té diverses publicacions sobre aquestes temàtiques

Àrea

Totes

Modalitat

Activitat puntual de formació