APF 2669

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

 1. Membres dels equips directius dels instituts de Secundària.
 2. Professors de Batxillerat que hagin de fer treball de recerca.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Preparar el professorat per poder portar a terme les activitats del treball de recerca de Batxillerat amb suficient qualitat.

Continguts

Dossier de l’alumne, rúbrica de professorat avaluador, rols dels tutors, fake news, recerca de recursos de qualitat, citacions i detecció de plagis.

Metodologia

Exposicions de continguts i tasques grupals en format taller.

Lloc

Saló d’actes – IES JM Quadrado

Horari

 • Dia 12 i 13 de juliol de 9 a 13 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 22 de juny a dia 3 de juliol de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de juliol de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 4 a dia 6 de juliol de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistir a un 100% de les sessions presencials, participar activament en les sessions amb aportacions de qualitat. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Carles Forcada Moll, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca: jforcada@cepdemenorca.cat

Formador

Marta Cava Ruiz

 • Diplomada en Biblioteconomia i Documentació, des del 2015 treballa en l’àmbit de biblioteques escolars i actualment, és la bibliotecària de l’INS Premià de Mar.
 • A més a més, coordina clubs de lectura, realitza assessoraments a biblioteques escolars, formacions sobre competència informacional, sessions de prescripció lectora de literatura juvenil i forma part del Grup de Treball de Biblioteques Escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Àrea: Totes

Modalitat: Activitat puntual de formació