FA 2661

Línia estratègica

PQ 2024 4 Coeducació

Destinataris

 1. Professorat de Secundària.
 • IMPORTANT: És imprescindible inscriure’s a la formació amb el correu electrònic corporatiu del centre en el qual es treballa.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Promoure una educació sexual integral que transmeti una visió positiva i lliure de la sexualitat, que prioritzi el benestar dels i les joves i que fomenti el respecte cap a la diversitat corporal, sexual i de gènere.
 • Comprendre de quina manera els estereotips de gènere afecten la sexualitat i facilitar claus metodològiques per trencar-los.
 • Aportar coneixements i recursos sobre la promoció de la salut sexual amb joves i la prevenció d’ITS, embarassos no planificats i violències masclistes.
 • Facilitar estratègies i eines per potenciar orientacions educatives a l’aula, que fomentin les habilitats en la negociació de relacions sexuals.
 • Promoure la creació d’un pla d’acció d’educació sexual en el context educatiu.

Continguts

 • Bloc 1: Què és l’educació sexual i per què és necessària? Què significa educar la sexualitat? Marc teòric i pedagògic. Riscos associats al model normatiu. L’educació sexual integral. La reflexivitat com a eina bàsica d’intervenció.
 • Bloc 2: Com ens cuidem? Intervenció des de l’equip educatiu L’esfera afectiva i les emocions. Cures. Cos. Plaer. Metodologies per a la implementació d’una educació sexual i afectiva. Claus per treballar directa o indirectament la sexualitat i les emocions.
 • Bloc 3: Com ens relacionem? La promoció de la salut amb població jove. Estratègies de cura de la salut sexual. Mites de la sexualitat a l’adolescència. Negociacions en l’àmbit de la sexualitat: mètodes anticonceptius i prevenció d’ITS. Prevenció de violències sexuals.
 • Bloc 4: Com acompanyem l’alumnat? Estratègies bàsiques per al professorat. Claus metodològiques per generar orientacions educatives transformadores. La caixa d’eines: dinàmiques educatives, materials i recursos pedagògics per treballar en grup.
 • Bloc 5: Avaluació de la transferència Presentació de les acccions portades a l’aula per part dels docents participants. Retorn col·lectiu de l’operativització dels continguts de la formació en accions eduactives amb l’alumnat.

Metodologia

 • La formació combinarà l’exposició de continguts teòrics sobre educació sexual i afectiva amb dinàmiques participatives.
 • S’emprarà la mateixa metodologia que s’empra als tallers amb joves i adolescents.
 • Aquesta metodologia inclou l’anàlisi de materials audiovisuals i dels discursos de la joventut al voltant de la sexualitat i les relacions afectives.
 • S’emprarà l’aplicació Classroom per vehicular la formació, comunicar-se entre els participants, unificar els continguts i presentar la transferència

Transferència

 • Cada participant haurà de d’experimentar una acció educativa amb el seu alumnat , documentar-la i valorar-la. La transferència s’haurà d’entregar dins el termini establert.

Lloc

 • Centre Bit- Alaior

Horari

 • Dia 24 de març de 2022 de 16 a 19 h – Bloc 1
 • Dia 28 de març de 2022 de 16 a 19 h – Bloc 2
 • Dia 30 de març de 2022 de 16 a 19 h – Bloc 3
 • Dia 4 d’abril de 2022 de 16 a 19 h – Bloc 4
 • Dia 16 de maig de 2022 – Lliurament de la transferència
 • Dia 19 de maig de 2022 de 16 a 20 h – Feedback

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 24 de febrer a dia 13 de març de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau “Sol·licitud cursos” i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de març de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 14 a dia 17 de març de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Haver assistit i participat activament al 90 % de la formació.
 • Haver realitzat la transferència i entregar-la dins del termini establert.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Formador

 • Clara Martínez Hernández
  • Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra.
  • Treballa en l’àmbit de la promoció de la salut sexual i els drets sexuals i reproductius a l’entitat SIDA STUDI, on desenvolupa projectes vinculats a l’Educació Sexual. Ha escrit diversos articles per la comunitat educativa com: “D’infondre la por a difondre plaers”, “El plaer de trencar la norma” i “Sabotejar el patriarcat, construir justícia eròtica”.
  • Conjuntament amb l’entitat Creació Positiva, ha publicat recentment la guia “Drets sexuals i cures: reflexions feministes per a intervencions comunitàries” per l’Ajuntament de Barcelona. Col·labora com a formadora de professionals pel Departament d’Ensenyament de Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la Diputació de Barcelona i altres administracions portant a terme formacions en salut sexual, prevenció de violències masclistes i de diversitat sexual i de gènere.

Àrea

Educació per a la ciutadania

Modalitat

Formació per àmbits