FA 2662

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Professionals dels Serveis d’Orientació Educativa de les etapes d’educació infantil i primària

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Analitzar la vulnerabilitat de l’alumnat.
 • Analitzar la inclusió educativa als centres.
 • Elaborar programes de prevenció educativa i social.

Continguts

 • Índex d’inclusió “versus” aprenentatge universal.
 • Programes de prevenció educativa i social com a mesura d’atenció a la diversitat.
 • El concepte d’atenció a la diversitat.

Metodologia

 • La FA combina vuit hores de ponència amb set hores de treball en grups segons metodologia activa que promogui la socialització del coneixement.

Transferència

 • Les persones participants en la formació establiran de manera consensuada les actuacions a dur a terme per tal d’impulsar la revisió i/o elaboració del Progarama d’Atenció a la Diversitat.

Lloc

 • ITINERANT

Horari

 • Dia 18 de març de 11 a 13.30 i de 16.30 a 19.00 h. al CEP de Menorca.
 • Dia 19 de març de 9 a 12.00 h al Centre BIT d’Alaior.
 • Dia 1 i 29 d’abril de 9 a 11.30 h al Centre BIT d’Alaior.
 • Dia 6 de maig de 9 a 11.00 h al Centre BIT d’Alaior.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 18 de febrer a dia 13 de març de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de març de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 14 a dia 15 de març de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca: rcamps@cepdemenorca.cat

Formador

Joan Jordi Muntaner

 • Doctor en Pedagogia per la UIB i Catedràtic d’Universitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. També és Director dels Cursos de Postgrau d’Especialista en Educació Especial de la UIB.
 • Ha treballat en el camp de l’Educació Especial, sobretot en relació al procés educatiu i formatiu de les persones amb discapacitat intel·lectual. Les seves investigacions fan referència al procés d’inclusió educativa, tant a les escoles ordinàries com en el context social.
 • Ha publicat diversos llibres així com articles i ponències relacionades principalment en l’Educació Especial, l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva.

Àrea

Atenció a la diversitat

Modalitat

Formació per àmbits