APF 2649

Línia estratègica

PQ 2024 4 Coeducació

Destinataris

Professorat de secundària

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 1. Posar de manifest la necessitat d’impulsar l’educació sexual integral en els centres d’educació secundària.
 2. Dotar d’estratègies bàsiques per elaborar un diagnòstic de necessitats educatives en els centres educatius.
 3. Proporcionar eines i claus metodològiques per al disseny i la implementació d’un pla d’actuació en els centres educatius.
 4. Promoure una educació sexual i afectiva integral que transmeti una visió positiva i lliure de la sexualitat que prioritzi el benestar dels i les joves i que fomenti el respecte cap a la diversitat corporal, sexual i de gènere.

Continguts

 • Jornada 1:
  Conferència inaugural : “En l’àmbit de l’educació sexual, d’on venim i on som?” a càrrec de Rosa Sanchís.
  Marc legal i context actual – Educació sexual des d’una perspectiva integral de les persones – Iniciatives pioneres en educació sexual al nostre territori – Torn de preguntes.
  Conversa entre les associacions Filosa Menorca i Ben Amics: “La visió de les entitats formadores d’alumnat, professorat i famílies en matèria d’educació sexual”.
  Experiències als centres educatius de les Illes Balears promocionant la igualtat, l’educació sexual i l’atenció a la diversitat sexual i de gènere – Diagnòstic de necessitats educatives a l’àmbit de secundària – Pautes per al professorat – Dinàmica grupal de diagnòstic de necessitats.
 • Jornada 2:
  Conversa entre IES Antoni Maura i IES Cap de Llevant: “Dissenyant accions als centres educatius de les Illes Balears”. Programes propis d’Educació Sexual Integral – Acompanyament de l’alumnat a través de grups d’iguals- Agents de coeducació com a referents per a l’alumnat – Creació d’espais segurs – Dinàmica grupal d’accions educatives als centres educatius.
  Conferència de clausura: “L’educació sexual com a eina de transformació social” a càrrec de Clara Martínez.
  Educació sexual des d’un enfocament de drets, feminista i interseccional – Eines i estratègies de transformació per a una educació sexual de qualitat – Torn de preguntes.

Metodologia

La formació combinarà l’exposició de continguts teòrics sobre educació sexual i afectiva amb dinàmiques participatives que promoguin els aprenentatges significatius.

Transferència

No es realitza transferència.

Lloc

CENTRE BIT ALAIOR

Horari

 • Divendres dia 11 de març de 16.30 a 20.30 h.
  • De 16.30 a 18.30 h – Ponència a càrrec de Rosa Sanchís.
  • De 18.30 a 19.00 h – Pausa.
  • De 19.00 a 20.30 h – Conversa entre Filosa Menorca i Ben Amics.
 • Dissabte dia 12 de març de 9.30 h a 13.30 h.
  • De 9.30 a 11 h – Conversa entre IES Antoni Maura i IES Cap de Llevant.
  • De 11 a 11.30 h – Esmorzar oferit pel CEP de Menorca.
  • De 11.30 a 13.30 h – Ponència a càrrec de Clara Martínez.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 7 de febrer a dia 6 de març de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 7 de març de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 7 a dia 8 de març de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència al 100% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Formadors

 • Marta Bernardo Egea: Psicòloga de formació per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Dones, gènere i ciutadania per la Universitat de Barcelona. Des de fa més de quatre anys treballa en l’associació Ben Amics desenvolupant projectes i formacions en diversitat sexual i de gènere i més recentment treballa, a més, com a psicòloga de l’entitat. A més porta l’àrea de suport psicològic del Servei d’Atenció Integral de Mallorca.
 • Mariona Moranta Palmer: Tècnica de l’àrea educativa i de joventut de Ben Amics i responsable tècnica de l’àrea de voluntariat. Graduada en Educació Social, monitora i directora de temps lliure. Màster de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat Nacional d’Educació a Distància i Postgrau en Dansa Moviment Teràpia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de ben petita moguda pel món associatiu, les arts i, en concret, la dansa. Participant i membre de projectes i associacions diverses de l’àmbit del temps lliure, la participació juvenil i la cooperació per al desenvolupament.
 • Clara Martínez Hernández (SIDASTUDI). Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra. Treballa en l’àmbit de la promoció de la salut sexual i els drets sexuals i reproductius a l’entitat SIDASTUDI, on desenvolupa projectes vinculats a l’Educació Sexual. Ha escrit diversos articles per la comunitat educativa com: “D’infondre la por a difondre plaers”, “El plaer de trencar la norma” i “Sabotejar el patriarcat, construir justícia eròtica”.
  Conjuntament amb l’entitat Creació Positiva, ha publicat recentment la guia “Drets sexuals i cures: reflexions feministes per a intervencions comunitàries” per l’Ajuntament de Barcelona. Col·labora com a formadora de professionals pel Departament d’Ensenyament de Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la Diputació de Barcelona i altres administracions portant a terme formacions en salut sexual, prevenció de violències masclistes i de diversitat sexual i de gènere.
 • Aurora Brullet Gubern: Formada en educació social, he tingut l’oportunitat de fer feina en diferents àmbits, especialment en el del lleure i l’acció social amb infància i adolescència. Actualment, m’estic especialitzant en estudis feministes i de gènere per tal de transversalitzar aquestes perspectives en la tasca quotidiana. A nivell informal, formo part activa d’espais de militància social així com del teixit associatiu artístic de l’illa, principalment a través de la música i la glosa. A Filosa co-coordino l’acció educativa alhora que hi participo com a tallerista. També co-coordino el projecte “Sinergies” del Centre Penitenciari de Menorca i participo del disseny i el desenvolupament d’altres projectes d’acció social.
 • Carla Segura Sintes: Sóc mestra amb un postgrau en pedagogia Waldorf. He realitzat un Màster en Sexologia i Gènere, especialitzant-me en diversitat sexual. L’interès per conèixer diferents realitats culturals m’ha portat a residir a Helsinki i Melbourne, on he treballat a diferents projectes educatius amb infància i adolescència. A Filosa co-coordino l’àmbit educatiu, com a tallerista i educadora sexual.
 • Marta Franco Capó i Maria Homar Cañellas (IES Antoni Maura): Professores d’ensenyament secundari de Biologia i geologia i Llengua castellana i literatura, respectivament, són coordinadores de convivència i coeducació de l’IES Antoni Maura de Palma. S’han format i treballen des del 2014 en el projecte d’innovació del centre basat en el treball competencial i en l’alumnat com a centre i motor de l’aprenentatge. Han elaborat i imparteixen el projecte coeducatiu i d’educació afectivosexual amb perspectiva feminista del centre. Han impartit varis cursos de formació a docents en matèria coeducativa, participant també com a formadores de l’Especialista Universitari de Coeducació de la UIB i col·laborat amb l’Anuari de l’Educació de la mateixa entitat. Participen activament en la coordinació de la xarxa de centres coeducatius de les Illes Balears Feminisme a l’Escola.
 • Raquel de las Heras Ponce (IES Cap de Llevant): Traductora i intèrpret d’anglès per la Universitat d’Alacant i Experta Universitària en Coeducació per la Universitat de les Illes Balears. Treballa des de fa 15 anys com a professora d’anglès a centres públics de les Illes Balears i té experiència com a docent d’ESO, FP i formació de persones adultes. Apart de la coeducació té molt d’interès per les noves tecnologies i les metodologies innovadores. En l’actualitat fa feina a l’IES Cap de Llevant de Maó com a professora d’anglès i coordina les tasques relacionades amb la coeducació del centre.
 • Rosa Sanchís Caudet: Professora de valencià i tot al llarg de la seva carrera ha treballat la sexualitat de manera transversal amb el seu alumnat de Secundària i Batxillerat. És coautora de “Què tinc ací baix?”, autora de “Tot per amor?”, una experiència educativa contra la violència cap a la dona (Premi de Pedagogia Rosa Sensat 2005) i de Karícies.com (Premi Soler i Godes d’Experiències Pedagògiques 2010). També ha publicat les novel·les juvenils “Abril no és un mes” i “Primavera per a Palmer”. És coautora de la guia REICO “Els nostres cossos, els nostres drets”. Actualment treballa en la UEO d’Igualtat i Diversitat de la Conselleria d’Educació.

Àrea

Totes

Modalitat

Activitat puntual de formació