APF 2648

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Mestres d’Educació Infantil i Primària.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Entendre els processos neurològics que permeten la lectoescriptura.
 • Comprendre la seqüència d’aprenentatge del procés lectoescriptor.
 • Descobrir activitats pràctiques a cada estapa del procés.

Continguts

 • Bloc 1: Marc conceptual de la neurociència de la lectura. Circuit neurològic de la lectura. Comprendre les principals filosofies d’aprenentatge de la lectoescriptura. Entendre les etapes del procés lectoescriptor.
 • Bloc 2: Les bases. Les emocions de la lectura i el foment lector. Quin paper juguen les emocions en aquest aprenentatge. Entendre què és un bloqueig d’aprenentatge de la lectura. Aprendre a detectar bloquejos i a intervenir. Treballar sobre la motivació lectora.
 • Bloc 3: Habilitats Prelectores. Quines són i quina és la seqüència d’aprenentatge? Activitats.
 • Bloc 4: Escriptura cognitiva. Inici del procés. Quan podem iniciar l’escriptura? Activitats.
 • Bloc 5: La lectura. Inici del procés de lectura. Activitats.
 • Bloc 6: L’escriptura manuscrita. Inici del procés. Tipus de lletra. Gramàtica i Ortografia. Activitats.
 • Bloc 7: La Comprensió Lectora. Com es desenvolupa la comprensió lectora (teoria de l’esquema).Quins factors correlacionen amb la comprensió lectora. Estratègies i activitats per treballar la comprensió lectora.

Metodologia

Formació teòrico-pràctica en què es combinarà l’exposició amb el treball en grup mitjançant la metodologia del cas.

Lloc

CENTRE BIT ALAIOR

Horari

 • Divendres dia 4 de març de 16 a 19 h.
 • Dissabte dia 5 de març de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 24 de febrer de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 25 de febrer de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 25 de febrer a dia 1 de març de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Formador

 • Maria Mateo
  • Coordinadora de formació de ” Cuentos para Crecer”, plataforma de formació online amb una trajectòria de més de 8 anys, especialitzada en les àrees d’educació emocional i lecto-escriptura per a la divulgació, la formació, l’acompanyament als professionals i a les famílies. 
  • Guia Montessori AMI -Casa dels Nens (3- 6 anys) i formada en Neurociència de la Lecto-escriptura (formació amb Stanislas Dehaene i Judy Willis), i consciència fonològica. Coach de Família, certificada en Disciplina Positiva en la família i a l’aula.

Àrea

Llengües

Modalitat

Activitat puntual de formació