FeC 2660

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat del CC Cor de Maria.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Introduir en la praxis docent el treball cooperatiu com a estratègia metodològica.
 • Conèixer les estructures bàsiques de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Treballar estratègies metodològiques que permetin integrar de forma òptima els dispositius en les tasques col·laboratives dels alumnes.
 • Treballar estratègies per consensuar la posada en pràctica de noves metodologies i nous models de treball a l’aula.
 • Treballar processos de millora d’implantació de metodologies d’aula.

Continguts

 • Fonaments del treball cooperatiu.
 • Estructures bàsiques de treball cooperatiu.
 • Característiques i disseny de tasques per treballar cooperativament.
 • El treball cooperatiu dins les aules.
 • Gestió de tasques col·laboratives i cooperatives amb els dispositius dels alumnes.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.

Transferència

 

Cada membre participant en la formació ha de participar en el disseny d’una tasca basada en l’aprenentatge cooperatiu, experimentar-la a l’aula, documentar-la i avaluar-la.

Lloc

CC Cor de María

Horari

 • Divendres 4 de febrer de 16:00 a 18:00 ( 2h.) – Sessió d’introducció
 • Dijous 10 de febrer de 17:10 a 19:40 ( 2,5 h) – Sessió de contrast
 • Dijous 3 de març de 17:10 a 19:40 ( 2,5 h) – Sessió de contrast
 • Dijous 10 de març de 17:10 a 19:40 ( 2,5 h) – Sessió de pràctica reflexiva
 • Dijous 24 de març de 17:10 a 19:40 ( 2,5 h) – Sessió de pràctica reflexiva
 • Dijous 7 d’abril de 17:10 a 19:40 ( 2,5 h) – Sessió de pràctica reflexiva
 • Dijous 28 d’abril de 17:10 a 19:40 ( 2,5 h) – Sessió de pràctica reflexiva
 • Dijous 26 de maig de 17:10 a 20:10 ( 3 h) – Sessió d’avaluació

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 25 de gener a dia 2 de febrer de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 3 de febrer de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos,el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (mmariano@cepdemenorca.cat)
 • Margarita C. Quevedo, coordinadora i cap d’estudis del CC Cor de Maria.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre