FeC 2656

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’IES M. Àngels Cardona.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Implementar la programació de continguts competencials i de l’avaluació formativa.
 • Treballar estratègies i metodologies per treballar aprenentatges competencials i portar a terme l’avaluació formativa.
 • Reflexionar sobre l’impacte de la implemantació de l’avaluació formativa en l’atenció a la diversitat.

Continguts

 • Reflexió sobre la programació i avaluació dels aprenentatges competencials.
 • Estratègies per assolir aprenentatges competencials i implementar processos d’avalució formativa.
 • Incorporació del treball cooperatiu, d’estratègies per assolir aprenentatges profunds i el·laboració d’instruments d’avaluació que permetin portar a terme l’avaluació formativa.
 • Recursos per treballar els aprenentatges competencials i instruments d’avaluació d’aprenentatges competencials.
 • Aprenentatge basat en reptes.

Metodologia

 • S’aplicarà el model de fases de les formacions en centres.
 • Les fases de contrast, pràctica reflexiva i avaluació es treballaran cooperativament.
 • Es treballaran els continguts i les dinàmiques necessàries i la documentació adient per portar a terme i avaluar una experiència d’aula novedosa, contrastable i avaluable.
 • Si les circumstàncies ho aconsellen es treballarà a distància presencial sempre amb eines a l’abast de l’alumnat.
 • Està programada una hora no presencial per preparar l’avaluació.

Transferència

 • Durant la fase de transferència es portarà a terme una tasca a l’aula que s’avaluarà integrament amb un procés d’avaluació formativa, dissenyada amb les característiques que es determinin al llarg de la formació i avaluable amb els intruments d’avaluació consensuats i dissenyats a tal efecte.
 • A les dues últimes sessions s’avaluarà aquest procés.

Lloc

 • IES Ma ANGELS CARDONA

Horari

 • Dia 12 de gener de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 29 de gener i 5 de febrer de 9.30 a 13.30 h.
 • Dia 16, 23 de febrer i 2 de març de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 30 de març i 6 d’abril de 16.30 a 18.30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 17 de desembre de 2021 a dia 11 de gener de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 12 de gener de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Per tenir una avaluació satisfactòria de l’activitat es valorarà participar activament en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
 • Per certificar s’ha d’assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
 • Jaume Galmes, coordinador de la formació i professor de l’IES Ma Angels Cardona.

Formador

 • Raul Lopez Sanchez
  • Enginyer informàtic. Professor associat màster del professorat UPC.
  • Cap de departament escola-empresa en Salesians de Sarrià.
  • Professor de cicles formatius i cursos ocupacionals.
  • Tècnic assessor laboral: assessorament xarxa dual d’FP a Catalunya.
  • Formador de formadors: formació i avaluació en competències a l’FP i la seva aplicació. Treball per projectes,ABP a la Formació Professional.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre