FA 2658

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Professorat de totes les etapes educatives.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Crear consciències en els docents del seu paper com a elements promotors de la pràctica d’activitat física per a la salut dels seus alumnes.
 • Aportar coneixements dels beneficis de la pràctica de l’activitat física, exercici físic i esport per a la salut dins l’àmbit escolar.
 • Proposar estratègies per implementar als centres educatius i aconseguir educar els escolars en la salut.
 • Aconseguir fer arribar el missatge d’activitat física i salut a les famílies a través de les seves filles i els seus fills.

Continguts

 • El concepte de salut. Activitat física, exercici físic i esport i la seva relació amb la salut. El concepte de sedentarisme i els seus perjudicis derivats per la salut.
 • Els entorns familiars de comportament saludable.
 • L’adquisició d’un estil de vida actiu i saludable i els seus beneficis per a la salut. Directrius de l’OMS sobre activitat física i hàbits sedentaris de la població escolar. Implementació d’estratègies d’activitat física per a la millora de la salut.

Metodologia

 • Activa i participativa.
 • Les persones assistents treballaran els continguts de la formació en grups cooperatius i col·laboratius amb l’objectiu de determinar una experimentació a l’aula a través d’una tasca planificada de la qual es rebrà feedback tant per part dels responsables de la formació com de les persones assistents.
 • La formació es vehicularà a través de la plataforma virtual classroom o google site.

Transferència

 • Les persones assistents experimentaran a l’aula o al centre les estratègies d’implementació d’activitat física treballades durant la formació. Se’ls demanarà que documentin l’experiència d’aula per poder ser avaluada a la sessió corresponent.
 • Les persones asssitents compartiran les experiències portades a terme a la plataforma virtual habilitada per tal de que puguin ser comentades en la sessió final.

Lloc

 • IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

Horari

 • Dies 9, 16, 23, 24 de febrer i 9 de març de 17 a 19 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 10 de gener a dia 3 de febrer de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de febrer de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 4 a dia 6 de febrer de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Haver participat activament durant la formació.
 • Haver realitzat l’activitat de transferència i haver-la compartida en la plataforma virtual habilitada. Assistència al 85% de les sessions de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Formadors

 • Andreu Raya
 • Fernando Salom
 • Jessica Gomila
 • Pau Sintes
 • Assumpció Sempere
 • David Mercadal
 • Angel Cardona

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits