FA 2657

Línia estratègica

PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

LES SESSIONS ES DURAN A TERME EN ANGLÈS.

 1. Professorat d’EOI i llengües estrangeres de secundària.
 2. Mestres d’anglès de primària.
 3. Professorat de català i castellà de secundària.
 4. Mestres de català i castellà de primària.
 5. Professorat i mestres d’altres matèries interessades en el tema.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conscienciar de l’increment de la importància de l’ús de pel·lícules i vídeo en l’ensenyament de llengües.
 • Conscienciar de la importància de la cinquena destresa ( “viewing” ) i perquè és rellevant en l’ensenyament de llengües.
 • Conscienciar de la sisena destresa (“visually representing “) i perquè és rellevant en l’ensenyament de llengües.
 • Donar al professorat els coneixements, estratègies i eines per utilitzar curtmetratges, pel·lícules, series de televisió i vídeos amb pensament crític i creatiu a les seves aules.
 • Conscienciar del Extensive Viewing Approach i com aplicar-lo de manera efectiva.
 • Utilitzar recursos audiovisuals per fomentar l’interès i augmentar la consciència de justícia social en l’aula de llengua. Donar al professorat els coneixements, eines i estratègies per dissenyar les seves pròpies activitats audiovisuals.
 • Donar al professorat els coneixements, eines i estratègies per ajudar a l’alumnat a crear les seves pròpies produccions audiovisuals.

Continguts

 • Perquè les produccions audiovisuals són importants a la classe de llengües.
 • Què és la cinquena destresa “Viewing” i perquè és rellevant en l’aprenentatge de llengües.
 • Què és la sisena destresa “Visually representing” i perquè és rellevant en l’aprenentatge de llengües.
 • Com utilitzar material audiovisual des del pensament crític i creatiu.
 • Com utilitzar material audiovisual per conscienciar a l’alumnat de la justícia social i fomentar la seva empatia i el seu interès envers l’aprenentatge de la llengua.
 • Eines per guiar a l’alumnat en la creació del seu propi material audiovisual.
 • Com dissenyar activitats pedagògiques en l’entorn audiovisual.

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa.
 • Durant les sessions les persones assistents treballaran en equips cooperatius.
 • Les dues primeres sessions ( 4h cada una) i la de feedback final (dues sessions de 3h cada una)
  seran presencials al CEP de Menorca.
 • La resta de sessions de 4h cada una seran presencials a través de zoom o meet.
 • S’utilitzarà la plataforma virtual classroom per tal de recollir la documentació que aportin el ponent i les persones assistents.

Transferència

 • Les persones assistents disposaran d’un termini per tal de realitzar la transferència a l’aula.
 • Se’ls demanarà que dissenyin una tasca i que l’experimentin amb l’alumnat.
 • Hauran d’aplicar alguns dels conceptes i continguts claus que s’hauran explorat durant les sessions.
 • Documentaran el procés d’experimentació a l’aula per poder presentar-lo i avaluar-lo en la sessió final de feedback amb el ponent.

Lloc

 • Centre BIT d’Alaior

Horari

 • Dia 18 de febrer de 16 a 20 h (presencial al Centre Bit).
 • Dia 19 de febrer de 9.30 a 13.30 h. (presencial al Centre Bit).
 • Dia 24 de febrer, 3, 10, 17 de març, de 16 a 20 h (presencial telemàtic).
 • Dia 29 i 31 de març de 16 a 19 h (presencial telemàtic).

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 10 de gener a dia 10 de febrer de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 11 de febrer de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 11 a dia 13 de febrer de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència al 85% de les hores de la formació.
 • Haver participat activament durant les sesions.
 • Dur a terme la transferència a l’aula.
 • Presentar l’experimentació realitzada i l’autoavaluació en la sessió final de feedback.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Formador

Kieran Donaghy – http://kierandonaghy.com/

Àrea

Llengües

Modalitat

Formació per àmbits

—  —  — —

LLISTA D’ESPERA

1. FORD NULL, KIRSTIE LOUISE
2. GARRIGA ARNAU, ESTER
3. GALADIES RULL, ANA
4. GOMILA PONS, ANA ELISA
5. SANSALONI CANO, SARA ESTER
6. TUDURI SUAUS, ANNA
7. PONS GOMILA, JUANA MARIA
8. MERCADAL LOPEZ, JOSE MARIA
9. DURO SALAS, JORGE
10. CASASNOVAS CATALA, M.PILAR
11. BORRAS PALMER, FRANCISCO
12. SERRANO LOPEZ, ARACELI