FiC 2653

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

 1. Professorat del CEI Es Poriol 3-6 i EI Xipell.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Millorar la tècnica de la psicomotricitat posada a la pràctica.
 • Aprendre a intervenir davant les demandes de l’infant i analitzar diferents situacions. Ajustar la proposta depenent de les necessitats de l’infant.
 • Millorar la coordinació entre psicomotricista i tutora.

Continguts

 • Tècniques de la psicomotricitat.
 • Estratègies d’intervenció i de traspàs d’informació.

Metodologia

 • Sessions presencials amb explicació teòrica i presentació i observació de casos pràctics.
 • Basada en el model actiu de la pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives.
 • Es realitzarà una sessió presencial online (Meet) de retorn per part de la ponent de les intervencions, experimentacions i observacions dins l’aula per part de les participants.
 • S’emprarà l’entorn virtual Classroom per vehicular la formació i per lliurar les transferències.

Transferència

 • Cada participant haurà de realitzar com a mínim una intervenció amb els infants en una sesisó de psicomotricitat, observant i documentant el procés. La transferència es lliurarà a través del Classroom dins el termini establert.
 • La ponent realitzarà una sessió online de retroalimentació de la intervenció dels participants.

Lloc

CEI Es Poriol i EI Xipell

Horari

 • Dia 19 de gener de 2022 de 16 a 18 h – presa de consciència (CEI Poriol)
 • Dia 28 de gener de 2022 de 16 a 19 h – ponència Mireia Garcia (EI Xipell)
 • Dia 29 de gener de 2022 de 10 a 13 h – ponència Mireia Garcia (CEI Poriol)
 • Dia 9 de febrer de 2022 de 16 a 18.30 h – pràctica reflexiva (EI Xipell)
 • Dia 23 de febrer de 2022 de 16 a 18.30 h – pràctica reflexiva (CEI Poriol)
 • Dia 9 de març de 2022 de 16 a 18.30 h – pràctica reflexiva (EI Xipell)
 • Dia 6 d’abril de 2022 de 16 a 18.30 h – presentació transferència (CEI Poriol)
 • Dia 27 d’abril de 2022 de 16 a 18 h – avaluació (EI Xipell)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 9 a dia 19 de desembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 20 de desembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistir almenys al 85% de les hores de la formació. Participar activament a les sessions de formació.
 • Realitzar i entregar la transferència.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca. (cpujol@cepdemenorca.cat)
 • Mariví Pérez, coordinadora de la formació i docent de l’EI Es Poriol.

Formador

 • Mireia Garcia Uroz
  • Certificació de Psicòleg Sociosanitari i certificació del CAP. Màster en clínica Psicoanalítica a l’ECPNA.
  • Postgrau en Psicoterapia Integrativa, tècniques terapèutiques. Postgrau en Pedagògia Sistèmica.
  • Màster en Ajuda Terapèutica Aucouturier (Intervenció psicomotriu) AEC.
  • Màster en Pràctica Psicomotriu Aucouturier educativa i preventiva, AEC.
  • Àmplia experiència professional i formativa en l’abordatge de trastorns d’espectre autista. Acompanyament familiar, estimulació, contenció emocional, abordatge conductual i comunicatiu de l’infant.
  • Experiència professional en psicoterapia i tallers terapèutics tant amb adults, joves i infants.
  • Experiència en l’àmbit d’educació especial.
  • Formació contínua en cursos i seminaris de teràpia psicomotriu, tècniques en consciència corporal, creixement personal, i detecció de signes d’alarma.
  • Recerca: investigació per a la Fundació Collserola. Títol: “La importància del vincle pel bon desenvolupament del nen”.

Àrea

EI. Coneixement de sí mateix i AP

Modalitat

Formació intercentres