FeC 2654

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat CEIP Tramuntana.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Prendre consciència del procés metodològic i estructural que comporta el treball per projectes (abans-durant-després).
 • Dissenyar l’estructura dels projectes d’aula, fer el seguiment i l’avaluació.
 • Incorporar metodologies actives lligades als projectes : ABR, estructures cooperatives, ambients, bones preguntes, etc.

Continguts

 • Estructura d’un projecte.
 • Treball cooperatiu.
 • Aprenentatge basat en reptes Les bones preguntes Els ambients

Metodologia

 • Les persones participants faran una primera sessió de presa de consciència per establir clarament els objectiu i l’objecte de la formació.
 • Intervenció de ponència externa per tal de contextualitzar l’experimentació que es portarà a l’aula en l’apartat de transferència.
 • Basada en el model actiu de pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives. Utilitzarem l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom.

Transferència

 • Cada membre participant en la formació ha de participar en el disseny d’una tasca segons el model de projecte acordat durant la formació, experimentar-la a l’aula, documentar-la i avaluar-la.

Lloc

CEIP TRAMUNTANA

Horari

 • Dia 12 de gener de 14 a 16 h
 • Dia 29 de gener de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
 • Dia 15 i 22 de febrer, 15 de març, 26 d’abril de 14 a 16.30 h.
 • Dia 10 de maig de 14 a 16 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 16 a dia 21 de desembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 de desembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcte el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Anna Arnaiz, coordinadora de la formació i docent del CEIP de Tramuntana.

Formador

 • Miriam Cruz Ortiz
  • Tota la meva formació professional ha anat centrada en la defensa de l’educació inclusiva i emocional, de 0-16 anys. Contextualitzat en un marc de naturalesa, igualtat, aprenentatges globalitzats/interdisciplinars, visuals, experiències reals de la vida dels infants… per tal que aquests puguin tenir unes habilitats que els permetin desenvolupar-se com a ciutadans crítics, competents i amb autonomia dins de la nostra societat.
  • Creant així un ambient de confiança, acolliment i de plaer per l’aprenentatge, on les persones que intervenen continuen creixent com a individus.
  • Defensant així que l’escola pública sigui un espai d’aprenentatge de qualitat i permetent que totes les famílies puguin accedir a aquest aprenentatge independentment de la seva situació personal. Els infants dels barris més desfavorables han sigut la meva gran universitat i l’Institut-Escola Els Pinetons m’ha ofert de grans reflexions pedagògiques i amb grans referents pedagògics que han fet de mi una mestra apassionada del dia a dia a l’escola, buscant reptes constants per continuar el creixement personal, i d’aquesta manera transmetent la il·lusió, la motivació i el plaer per l’aprenentatge als nostres infants.
  • Tots els meus estudis i formació han estat centrats en poder donar als infants una educació inclusiva i globalitzada de qualitat dins del context de l’escola pública catalana.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre