FeC 2652

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’EI Fort de l’EAU.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Entendre les creences que s’amaguen darrera dels comportaments inadequats.
 • Identificar i gestionar les emocions.
 • Fomentar el respecte i la comunicació entre iguals.
 • Comunicar les necessitats pròpies i conèixer les alienes.

Continguts

 • El model educatiu de la disciplina positiva: educar sense premis ni càstigs.
 • Eines d’habilitats interpersonals i intrapersonals: autodisciplina, autocontrol, autoavaluació, cooperació, comunicació assertiva i empatia cap als altres.
 • L’educació i l’acompanyament des de la calma.
 • L’error com a oportunitat d’aprenentatge.

Metodologia

 • Basada en la pràctica reflexiva i el treball coperatiu.
 • S’emprarà l’entorn virtual Classroom com a canal de comunicació i per al lliurament de la documentació de la transferència.

Transferència

 • Experimentar amb l’alumnat des de la perspectiva de la disciplina positiva alternatives al càstig dins de l’aula o en moments quotidians, observant i documentant l’experiència.

Lloc

 • EI Fort de l’Eau

Horari

 • Dia 8 de març de 2022 de 16.30 a 18.30 h (presa de consciència). Dia 15 de març de 2022 de 16.30 a 19.30 h (Camila Puerta).
 • Dia 22 de març de 2022 de 16.30 a 19.30 h (Camila Puerta).
 • Dia 29 de març de 2022 de 16.30 a 19 h (pràctica reflexiva).
 • Dia 5 d’abril de 2022 de 16.30 a 19 h (pràctica reflexiva).
 • Dia 12 d’abril de 2022 de 16.30 a 19 h (pràctica reflexiva).
 • Dia 17 de maig de 2022 de 16.30 a 19 h (presentació transferència).
 • Dia 24 de maig de 2022 de 16.30 a 18.30 h (avaluació).

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 19 de desembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 20 de desembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en totes les sessions.
 • Realització de la transferència i lliurament de la documentació de la transferència.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Chinca Pujol, assessora Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca. (cpujol@cepdemenorca.cat)
 • Silvia Ayala Andreu, coordinadora de la formació i docent de l’EI Fort de L’Eau.

Formador

 • Camila Puerta
  • Tengo más de 12 años de experiencia trabajando con psicología educativa y acompañando familias, realizando acompañamientos personalizados a familias, charlas temáticas sobre diferentes temas (crianza, disciplina positiva, educación y autoconocimiento), talleres de formación para maestros y familias en diversos lugares de la isla.
  • Con la Administración he realizado: Talleres de familia en el Ayuntamiento de Es Castell, Charlas por toda Menorca con apoyo de varias Apimas, Charla y Taller con la Apima del CEIP de SantLluis, Charla- Taller en El Molì de Baix, Talleres con El Ayuntamiento de Alaior sobre “Cómo organizarnos en casa” durante 6 semanas. Taller de 5, 6 y 7 semanas con el Ayuntamiento de Ciudadela en la jornada de Talleres de Familia de 2017, 2018, 2019 y 2020. Taller de 5 semanas en Ferreries en el CEIP Castell de Santa Agueda, Formación a adultos en Atención al cliente en la EBAP Escuela Balear de la Administración Pública, Inteligencia Emocional con funcionarios con la EBAP Escuela Balear de la Administración Pública en el 2018 y 2019. Atención al Cliente, autoestima e Inteligencia Emocional con dos grupos de funcionarios del Ayuntamiento de Mahón. Programas con la Ciudad Educadora de Ciudadela en los programas de “Obrint Portes 2019” para niños, niñas y jóvenes desde primaria a Bachillerato sobre el funcionamiento cerebral y las emociones y también el en programa de “Ara que tincTemps 2019” para personas mayores donde trabajamos Amor Propio, motivación y autoestima.
  • He realizado un congreso virtual llamado “Cambia tus Creencias Limitantes, Rediseña tu Vida” con una afluencia de personas de más de 7.000. Vienen en breve otros congresos virtuales.

Àrea

EI. Coneixement de sí mateix i AP

Modalitat

Formació en el centre