FeC 2651

Línia estratègica

PQ 2024 4 Coeducació

Destinataris

 1. Professorat de l’EIEL Sant Climent.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Clarificar conceptes sobre coeducació.
 • Revisar la biblioteca de l’aula i determinar el tractament de gènere en els diferents contes. Incorporar nova literatura amb la perspectiva de gènere reflexionada.

Continguts

 • Tractament de la literatura infantil des de la perspectiva de gènere.

Metodologia

 • Part expositiva per part de la ponent i resta de sessions basada en la pràctica reflexiva i el treball cooperatiu.
 • Es proposaran estructures basades en el treball cooperatiu per elaborar bases d’orientacions, graelles d’observació i de valoració per dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.
 • S’emprarà l’entorn virtual Classroom per vehicular la formació i lliurar la transferència.

Transferència

 • Cada participant haurà de realitzar una intervenció en la biblioteca d’aula i observació-valoració de la transferència emprant els criteris d’observació i de valoració que s’han elaborat en grups cooperatius en les sessions de pràctica reflexiva.

Lloc

 • EIEL Sant Climent

Horari

 • Dia 13 de gener de 2022 de 16 a 18 h (presa de consciència)
 • Dia 21 de gener de 2022 de 16 a 19 h (Anna Carreras)
 • Dia 22 de gener de 2022 de 10 a 13 h (Anna Carreras)
 • Dia 10 de febrer de 2022 de 16 a 19 h (pràctica reflexiva)
 • Dia 24 de febrer de 2022 de 16 a 19 h (pràctica reflexiva)
 • Dia 3 de març de 2022 de 16 a 19 h (pràctica reflexiva)
 • Dia 31 de març de 2022 de 16 a 19 h (transferència)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 19 de desembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 20 de desembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistir almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participar activament en totes les sessions de formació.
 • Realitzar i entregar la transferència dins el termini establert.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Chinca Pujol, assessora de Lingüística, Social i Artística del CEP de Menorca. (cpujol@cepdemenorca.cat)
 • Laia Obrador, coordinadora de la formació i docent EI Sant Climent.

Formadora

 • Anna Carreras
  • Llicenciada en sociologia, màster en estudis de Dona, Gènere i Ciutadania, postgraduada en Gènere i Igualtat i en Mediació en l’àmbit socioeducatiu.
  • He treballat sempre vinculada a temes educatius, primer des del lleure i posteriorment des de les institucions i el món local, així com les entitats. Arrel del naixement del meu fill Marcel vaig interessar-me i formar-me en educació viva i respectuosa. A coeducacció hi sóc des del principi i estic molt feliç de poder gaudir dia rere dia de la meva feina, la qual em permet viure, gaudir de la vida i, alhora, aprendre i dubtar sense parar. A Coeducacció realitzo formacions i coordinacions de projectes, i alhora tinc sempre un ull posat en la vessant estructural i de gestió de l’equip i de la cooperativa.

Àrea

EI. Coneixement de l’entorn

Modalitat

Formació en el centre