FeC 2650

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’IES Ma Àngels Cardona
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat, fins un 10%, que no formi part del claustre. Les persones interessades en fer la formació hauran de demanar autorització al centre, a través del CEP, telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Desenvolupar una pauta d’observació entre iguals i de retorn constructiu que contribueixi a articular una cultura col·laborativa de centre.

Continguts

 • Sistema Internacional d’Observació i Feedback Docent (ISTOFF-II). Instruments d’avaluació per a l’observació entre iguals.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.
 • Durant tota la formació s’utilitzarà la plataforma virtual d’aprenentatge Classroom i les eines google workspace. Durant el període dedicat a la transferència es certificaran 3 h de formació corresponents al feedback de les OEI dutes a terme i a la preparació de les següents.
 • Cada parella de treball convindrà l’horari i la modalitat (online o en persona) per a aquestes dues sessions d’1,5 h. Aquestes tres hores de formació han de constar en acta signada per la coordinadora de la formació.

Transferència

 • Cada membre de l’equip d’aprenentatge de la formació ha de participar en el disseny d’una pauta d’observació entre iguals, experimentar-la a l’aula i avaluar-la.
 • La transferència es durà a terme durant tres setmanes consecutives del 7 al 25 de març.

Lloc

 • IES Ma Àngels Cardona

Horari

 • Dia 12 de gener de 2022 de 16.30 a 19.30 h (presa de consciència conjunta amb la FeC FP-Joan Forcada).
 • Dia 18 de febrer de 2022 de 16 a 19 h (Begoña de la Iglesia).
 • Dia 19 de febrer de 2022 de 9 a 12 h (Begoña de la Iglesia).
 • Dia 23 de febrer de 2022 de 16 a 19 h (pràctica reflexiva + preparació 1a OEI).
 • Setmana del 7 a l’11 de març: Feedback 1a OEI+ preparació 2a OEI- 1,5 h.
 • Setmana del 14 al 18 de març: Feedback 2a OEI+ preparació 3a OEI- 1,5 h.
 • Dia 2 de març de 2022 de 16 a 19 h Pràctica reflexiva + preparació 1a OEI.
 • Dia 31 de març de 2022 de 16 a 18 h (Feedback 3a OEI + avaluació transferència i de la formació).

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 1 de desembre de 2021 a dia 9 de gener de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 10 de gener de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos,el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (rcamps@cepdemenorca.cat)
 • Nuria Mercadal, coordinadora de la formació i professora de L’IES Ma Angels Cardona.

Formador

 • Begoña de la Iglesia
  • Professora Contractada Doctora pel departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la
   Universitat de les Illes Balears.
  • Doctora en Ciències de l’Educació i Máster en Serveis i Programes per a l’atenció a les persones amb discapacitat.
  • Com a membre del Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) duu a terme projectes d’investigació i imparteix docència en el Màster d’Educació Inclusiva i en el Màster de Formació de Professorat, així com també en els graus de Mestre d’Educació Primària i Pedagogia.
  • Els seus principals temes de recerca i de docència son: l’educació inclusiva; les dificultats d’aprenentatge; la pedagogia hospitalària; la música i art per a atendre la diversitat.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre