FiC 2647

Línia estratègica

PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

 1. Professorat de EI Es Passarells i EI Sa Galera.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Millorar les estratègies de comunicació amb les famílies i entre els membres del claustre.
 • Experimentar alguna d’aquestes estratègies amb les famílies del centre.
 • Arribar de forma correcta a totes les famílies del centre.
 • Compartir uns objectius comuns entre el centre i les famílies.
 • Mantenir una mirada coherent i comú cap als infants.

Continguts

Estratègies i eines de comunicació efectiva.

Metodologia

 • Durant tota la formació es treballa amb les persones assitents de manera cooperativa.
 • Es treballen les estratègies metodològiques que portaran els docents a l’aula.
 • S’utilitzarà entorn digital durant tota la formació (classroom).
 • En cas de no presencialitat, la formació continuarà telemàticament amb les eines google workspace.

Transferència

 • S’experimentaran estratègies de comunicació amb les families diferents de les que s’han portat a terme fins al moment i es crearan instruments de feedback que les families hauran de retornar al centre.
 • Es treballarà amb eines digitals i telemàtiques.

Lloc

EI Es Passerells – EI Sa Galera

Horari

A determinar

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 8 de novembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 9 de novembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència d’almenys el 85%.
 • Participació activa i implicació en les activitats.
 • Reflexió i valoració de l’aplicació o transferibilitat a l’aula.
 • Avaluar les activitats de transferència.
 • En cas de confinament, el control de l’assistència tant de la videoconferència de la ponència o de la resta de sessions es realitzarà a través de formulari Google.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (mmariano@cepdemenorca.cat)
 • Laia Coll, coordindara de la formació i mestra de EI Sa Galera.
 • Beni Palleras, coordinadora de la formació i mestra EI Es Passerells.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació intercentres