FeC 2646

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat del CC Sant Francesc d’Assís.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Aplicar la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu i de l’ABP a la realitat de l’aula.

Continguts

 • L’aprenentatge cooperatiu.
 • L’aprenentatge basat en projectes.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.
 • Durant tota la formació s’utilitzarà la plataforma virtual d’aprenentatge classroom i les eines google workspace.

Transferència

 • Cada membre participant en la formació ha de participar en el disseny d’una tasca basada en l’aprenentatge cooperatiu i en l’aprenentatge basat en projectes, experimentar-la a l’aula, documentar-la i avaluar-la.

Lloc

CC Sant Francesc d’Assis i CEP de Menorca

Horari

 • Dia 4 de novembre de 16 a 18 h. al CC Sant Francesc d’Assís.
 • Dia 20 de novembre de 09 a 14 i de 15 a 18:30h h (CEP de Menorca -Ciutadella)
 • Dia 18 de gener de 16 a 19 h al CC Sant Francesc d’Assís.
 • Dia 1 de febrer de 16 a 19 h al CC Sant Francesc d’Assís.
 • Dia 10 de febrer de 16 a 19 h al CC Sant Francesc d’Assís.
 • Dia 30 de juny de 9 a 13h i 16-18 h al CC Sant Francesc d’Assís.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 27 d’octubre a dia 3 de novembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de novembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (rcamps@cepdemenorca.cat)
 • Joan Pons Martí, director i professor del CC Sant Francesc d’Assís.

Formadora

 • Betlem Cuesta

Vaig estudiar filosofia amb el desig de ser professora de secundària. Durant els més de deu anys que porto a l’aula he acompanyat els joves en diferents àmbits de coneixement, però sobretot he après moltíssim!

He tingut la sort de formar part de projectes educatius que han apostat fort per una visió de l’aprenentatge més globalitzada, més enfocada a l’acció, a la resolució de problemes i reptes, i a la reflexió.

Actualment formo part de l’equip docent i directiu de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal on aprenc enormement. També formo part de l’equip impulsor del betacamp, una experiència d’aprenentatge entre iguals que m’ha donat immenses alegries. He acompanyat a diferents equips docents en processos de transformació (Consorci d’Educació de Barcelona, Rosa Sensat) i he fet moltes formacions relacionades amb estratègies i metodologies concretes, com ara l’ABP.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre