FeC 2644

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’IES Josep Ma Quadrado.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Requisits

 1. Professorat de l’IES Josep Ma Quadrado.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aplicar a la realitat de l’aula activitats dissenyades segons els principis de l’Aprenentatge Basat en Reptes.

Continguts

 • La metodologia de l’Aprenentatge Basat en Reptes.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.
 • Durant tota la formació s’utilitzarà la plataforma virtual Classroom.

Transferència

 • Cada membre participant en la formació ha de participar en el disseny d’una tasca basada en l’aprenentatge cooperatiu i en l’aprenentatge basat en reptes, experimentar-la a l’aula, documentar-la i avaluar-la.

Lloc

IES Josep Ma Quadrado i CEP de Menorca.

Horari

 • Dia 3 de novembre de 2021 de 16 a 18 h a l’IES Josep Ma Quadrado.
 • Dia 20 de novembre de 2021 de 09 a 14 i de 15 a 18:30h h a l’aula del CEP de Menorca (Ciutadella).
 • Dia 1 de desembre de 2021 de 16 a 19 h a l’IES Josep Ma Quadrado.
 • Dia 19 de gener de 2022 de 16 a 19h a l’IES Josep Ma Quadrado.
 • Dia 16 de febrer de 2022 de 16 a 19 h a l’IES Josep Ma Quadrado.
 • Dia 30 de març de 2022 de 16 a 18h a l’IES Josep Ma Quadrado.
 • Dia 5 d’abril de 2022 de 16 a 18h a l’IES Josep Ma Quadrado.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 22 d’octubre a dia 1 de novembre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 2 de novembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca. (rcamps@cepdemenorca.cat)
 • Ana Sánchez, coordinadora de la formació i professora de l’IES Josep Ma Quadrado.

Formador

 • Marta Torelló

Filla de mestra, vaig començar a estudiar filosofia mentre se’m despertava la vocació d’educadora. Els meus primers passos van anar molt lligats a l’educació en el lleure on vaig descobrir la importància del desenvolupament de rols actius en qualsevol situació d’aprenentatge, així com la del vincle i la generació d’espais segurs i oberts com a elements imprescindibles. Com a educadora en centres oberts i com a docent d’alfabetització d’adults nouvinguts vaig ampliar la mirada cap a l’atenció personalitzada i l’educació inclusiva.

La meva experiència com a docent de secundària comença l’any 2020. Directament aterrada a l’IE Les Vinyes, vaig trobar-me amb el context idoni per començar les meves primeres intervencions educatives a secundària amb sentit.

Poder acompanyar les joves en processos com aquests, observar com la seva visió del món es transforma, com volen prendre’n part activa d’aquesta transformació, i fer-ho acompanyada de professionals que comparteixen aquesta visió, em fan aprendre (significativament, també!) les diferents dimensions a què s’obre la transformació educativa.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre