FeC 2642

Línia estratègica

PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris

 1. Professorat del CEIP Pere Casasnovas.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Coneixer i posar en pràctica el mètode ABN a les etapres infantill i primària.

Continguts

 • Característiques del mètode ABN.
 • Com es treballen les màtemàtiques a partir del mètode.
 • Com es desenvolupen els processos de raonament, prova, comunicació, representació de la informació i les connexions entre continguts.

Metodologia

 • S’aplicarà el model de fases de les formacions en centres.
 • Les fases de contrast, de pràctica reflexiva i d’avaluació es treballaran cooperativament.
 • Es treballaran els continguts necessaris per portar a la pràctica els fonaments teòrics i els nous conexiements i s’elaborarà la documentació adient per avaluar-la.
 • Si les circumstàncies ho aconsellen es treballarà a distància presencialment amb el Congregate, el Meet, el Classroom i altres eines que estiguin a disposició dels alumnes.

Transferència

 • Durant la fase de transferència es portarà a terme un procés d’avaluació formativa d’una tasca d’ABN dissenyada amb les característiques que es determini al llarg de la formació.
 • A l’última sessió s’avaluarà aquest procés.
 • Intervendrà un expert en les sessions 2 i 3.
 • Totes les sessions seran presencials.
 • En cas de que s’hagi d’optar per presencialitat a distància i s’utilitzaran les eines gratuïtes de l’entorn Google.

Lloc

CEIP PERE CASASNOVAS

Horari

 • Dia 27 d’octubre de 16 a 18 h.
 • Dia 17 i 18 de novembre de 16 a 19 h.
 • Dia 3 de febrer de 16 a 18.30 h.
 • Dia 3 de març de 16 a 18.30 h.
 • Dia 17 de març de 16 a 18.30 h.
 • Dia 24 de març de 16 a 18.30 h.
 • Dia 28 d’abril de 16 a 18:30 h..

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 20 a dia 26 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 27 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Per tenir una avaluació satisfactòria de l’activitat es valorarà participar activament en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
 • Per certificar s’ha d’assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
 • Margarita Mercadal Pons, coordinadora de la formació i docent del CEIP Pere Casasnovas.

Formador

Jaime Martínez Montero (1949) ha sido Inspector de Educación desde 1977 hasta Febrero de 2014, en que se ha jubilado. Es maestro y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha publicado numerosos artículos y libros. Es miembro de la Orden de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa. Ha sido Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Ha sido miembro del Comité Científico de la Agencia Andaluza de Evaluación. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos: Inspector-Jefe de Cádiz, Inspector Central del Ministerio de Educación, Director Provincial de los Equipos de Promoción y Orientación Educativa y de Atención Temprana, Agregado de Educación en la Embajada de España en Suiza.

Àrea

Matemàtiques

Modalitat

Formació en el centre