FeC 2641

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’IES Joan Ramis.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aprofundir en les estratègies de retorn formatiu en el marc de l’avaluació formativa.
 • Adaptar les estratègies de retorn formatiu a diferents escenaris i a la inclusivitat.
 • Transferir aquestes estratègies a la pràctica docent diària.

Continguts

 • Mètodes i aplicacions per treballar cooperativament a distància.
 • Concepte de retorn formatiu en l’àmbit de l’avaluació formativa.
 • Estratègies, efectivitat de les estratègies i variables de qualitat.
 • Valoració de la qualitat del retorn formatiu.
 • Dissenys d’instruments de valoració del retorn formatiu i processos de millora entre iguals.
 • Preparació i avaluació de la transferència.

Metodologia

 • S’aplicarà el model de fases de les formacions en centres.
 • Les fases de contrast, de pràctica reflexiva i d’avaluació es treballaran cooperativament.
 • Es treballaran els continguts necessaris per portar a la pràctica els fonaments teòrics i els nous conexiements i s’elaborarà la documentació adient per avaluar-la.
 • Si les circumstàncies ho aconsellen es treballarà a distància.
  presencialment amb el Congregate, el Meet, el Classroom i altres eines que estiguin a disposició dels alumnes.

Transferència

 • Durant la fase de transferència es portarà a terme un procés d’avaluació formativa d’una tasca ABR dissenyada amb les característiques que es determini al llarg de la formació, incidint sobretot en la qualitat del retorn formatiu.
 • A les dues últimes sessions s’avaluarà aquest procés.

Lloc

IES JOAN RAMIS I RAMIS

Horari

 • Dia 21 d’octubre de 16.30 a 18.30 h.
 • Dia 8 de novembre de 16.30 a 19.30 h.
 • Dies 15 i 22 de novembre de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 2 de desembre de 16.30 a 19.30 h.
 • Dia 4 d’abril de 16.30 a 18.30 h.
 • Dia 11 d’abril de 16:30 a 18.30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 20 a dia 25 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 26 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Per tenir una avaluació satisfactòria de l’activitat es valorarà participar activament en les diferents fases de la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa.
 • Per certificar s’ha d’assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Joan Forcada, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (jforcada@cepdemenorca.cat)
 • Laura Pons Sintes, coordinadora de la formació i professora de l’IES Joan Ramis i Ramis.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre