FeC 2636

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat EI Ses Canaletes i EI Es Castell.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer les característiques bàsiques de les Safates Montessori.
 • Fomentar el joc lliure i autònom en determinats moments de la jornada escolar.

Continguts

 • Principis bàsics de les Safates Montessori.
 • Propostes d’elements o materials.
 • Aplicació de les Safates.

Metodologia

 • Durant tota la formació treballarem amb les persones assistents de manera cooperativa.
 • Treballarem les estratègies metodològiques que portaran els docents a l’aula.
 • Utilitzarem entorn digital durant tota la formació (classroom) .
 • En cas de no presencialitat, està previst fer les sessions utilitzant meet o zoom per continuar amb l’estructura de la formació.

Transferència

 • Els i les docents, de manera cooperativa, han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons el model d’aprenentatge cooperatiu .
 • Portaran a la pràctica totes aquelles qüestions que s’hauran treballat i decidit durant la formació a través de la pràctica reflexiva.
 • Documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Farem l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components : recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

ITINERANT

Horari

 • Dia 26 d’octubre de 15.15 a 17.15 h
 • Dia 10 i 24 de novembre de 15 a 18 h
 • Dia 19 de gener de 15.15 a 17.45 h
 • Dia 9 de febrer de 15.15 a 17.45 h
 • Dia 9 de març de 15.15 h a 17.45 h
 • Dia 6 i 27 d’abril de 15.15 a 17.15 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 24 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 26 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en les diferents fases de la formació.
 • Portar a terme de manera correcta el que hem especificat a l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • En cas de no presencialitat, es controlarà l’assistència fent servir les eines de les quals disposen els diferents sistemes de videoconferència previstos.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Eva Bordoy Martinez, coordinadora de la formació i directora de l’EI Ses Canaletes.

Formador

 • Valle Collado

Mestra d’Educació Primària especialitzada en Música. 8 anys d’ experiència a l’ escola pública. Formada com a guia Montessori 6-12 anys, amb 3 anys d’ experiència com a guia Montessori. Formadora de l’ equip de Congrés Indians en Montessori.

Àrea

EI. Coneixement de sí mateix i AP

Modalitat

Formació intercentres