FeC 2634

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat de l’EI es Pouet.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Experimentar les estratègies d’intervenció de les mestres dins l’aula en el moment concret del berenar i el joc lliure.
 • Dur a la pràctica les pròpies estratègies d’intervenció en el moment del berenar i del joc lliure.
 • Enriquir el joc lliure de l’aula en el moment del berenar.

Continguts

 • Revisió del moment del berenar i joc lliure a l’escola.
 • Revisió de material i estratègies en el moment del berenar i el joc lliure. Intervencions de les mestres.
 • Planificació i consens de les eines d’avaluació.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.
 • Durant la formació utilizarem la plataforma virtual Google Classroom.

Transferència

 • Les persones participants, de manera cooperativa, han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons el model d’aprenentatge cooperatiu.
 • Portaran a la pràctica totes aquelles qüestions que s’hauran treballat i decidit durant la formació a través de la pràctica reflexiva. Documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Farem l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components: recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

EI Es Pouet

Horari

 • Dia 18 d’octubre de 2021 de 16 a 18h
 • Dia 15 de novembre de 2021 de 16 a 19 h (Rosa Vidiella)
 • Dia 29 de novembre de 2021 de 16 a 19 h
 • Dia 10 de gener de 2021 de 16 a 19 h
 • Dia 31 de gener de 2022 de 16 a 19 h
 • Dia 14 de febrer de 2022 de 16 a 19 h (Rosa Vidiella)
 • Dia 7 de març de 2022 de 16 a 19h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 14 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 15 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Miquel Mariano, assessor de Metodologies d’aprenentage i de les dinàmiques de l’ensenyament del CEP de Menorca. (mmariano@cepdemenorca.cat)
 • Montse Genestar, coordinadora de la formació i docent de l’EI Es Pouet.

Formador

 • Rosa Vidiella

Llicenciada en Pedagogia i Educadora especialitzada.
Fa treball de reflexió amb equips d’escoles bressol i amb famílies. Assessora de noves construccions i equipaments de l’IMEB i d’altres Ajuntaments. Va ser membre de la junta de l’Associació Pikler Hengstenberg i del grup 0-6 i 0-3 de l’ICE de la UAB.

Àrea

EI. Coneixement de sí mateix i AP

Modalitat

Formació en el centre