FeC 2630

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat CEIP Mare de Déu del Carme.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aprendre a elaborar instruments d’avaluació que permetin l’avaluació formativa.
 • Aplicar els principis de l’avaluació formativa i competencial en dinàmiques d’aprenentatge cooperatiu.

Continguts

 • L’avaluació formativa i competencial en el context de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Instruments d’avaluació competencial.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.

Transferència

 • Cada membre participant en la formació ha de participar en el disseny d’una tasca basada en l’aprenentatge cooperatiu, experimentar-la a l’aula i avaluar-la segons els principis de l’avaluació formativa.

Lloc

CEIP MARE DE DEU DEL CARME

Horari

 • Dia 27 d’octubre de 14.30 a 17 h
 • Dia 12 de novembre de 16 a 20 h
 • Dia 13 de novembre de 9 a 13 h
 • Dia 24 de novembre de 14.30 a 17.00 h
 • Dies 12 i 26 de gener de 14.30 a 17.00 h
 • Dia 9 de febrer de 14.30 a 17.00 h
 • Dia 17 de maig de 14.30 a 17.00 h
 • Dia 18 de maig de 14.30 a 16.30 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 28 de setembre a dia 24 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona(teniu un accés directe a la columna esquerra d’aquesta pàgina). El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 25 d’octubre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Rosa Camps, assessora d’Inclusivitat i Atenció a la diversitat del CEP de Menorca (rcamps@cepdemenorca.cat)
 • Miriam Peral, coordinadora de la formació i directora del CEIP Mare de Déu del Carme

Formador

Boris Mir

Professor d’educació secundària, formador de docents a l’Institut STEAM Angeleta Ferrer de Barcelona
Link a la web i al Twitter: @lamirada – boris.lamiradapedagogica.net

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre